Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP.HCM tổ chức buổi tập huấn trực tuyến cho viên chức về tham gia đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020

495

On August 20, 2020, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus organized the online training workshop on the university-level scientific research projects in 2020. Attending the training workshop, there were Dr. Tran Quoc Trung – Vice Director of Ho Chi Minh City Campus, Dr. Pham Hung Cuong – Manager of Scientific Management and International Cooperation Department and lecturers. The conference went well and left a positive impression on the participants.

Ngày 20/8/2020, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức buổi tập huấn trực tuyến cho viên chức về tham gia đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020. Tham dự buổi tập huấn có TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, TS Phạm Hùng Cường – Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế cùng toàn thể giảng viên Cơ sở II.

Tại buổi tập huấn, TS Trần Quốc Trung đã nêu rõ yêu cầu số lượng sản phẩm tối thiểu, kinh phí, thời gian thực hiện đề tài và quy trình tuyển chọn đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở. TS Phạm Hùng Cường cũng đã triển khai những điểm mới trong việc thực hiện các đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở về phân nhóm các đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở.

Các thành viên tham gia buổi tập huấn đã lắng nghe và chủ động tham gia ý kiến thảo luận sôi nổi xung quanh việc tham gia đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 và phương pháp nâng cao hiệu quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học tại Cơ sở II trong thời gian sắp tới.

Sau buổi tập huấn, các thành viên tham dự đã có cái nhìn tổng quát về việc tham gia đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và những điểm mới trong quá trình thực hiện đề tài theo Thông báo số 374/TB-ĐHNT ngày 04 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai thực hiện đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở từ năm 2020.