Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên chương trình chất lượng cao tại Cơ sở II từ năm học 2020 – 2021

521

On August 21, 2020, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus organized the online conference on the implementation of scientific research activities for lecturers and high-quality students. Attending the conference, there were Dr. Tran Quoc Trung – Vice Director of Ho Chi Minh City Campus, Dr. Pham Hung Cuong – Manager of Scientific Management and International Cooperation Department, lecturers and leaders of high-quality classes. The conference went well and efficiently.

Ngày 21/8/2020, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức trực tuyến hội nghị triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên chương trình chất lượng cao tại Cơ sở II từ năm học 2020-2021.

Tham dự hội nghị có TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, TS Phạm Hùng Cường- Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, giảng viên và ban cán sự các lớp chất lượng cao tại Cơ sở II.

Tại hội nghị, TS Phạm Hùng Cường – Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế đã triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên chương trình chất lượng cao tại Cơ sở II từ năm học 2020-2021. Bên cạnh đó, TS Phạm Hùng Cường cũng đã nêu rõ phương án triển khai nhằm tăng hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Cơ sở II từ năm học 2020-2021.

Cũng tại hội nghị, những khó khăn giảng viên và sinh viên có thể gặp phải trong quá trình triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng đã được nêu ra để từ đó hội nghị đã cùng nhau trao đổi và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học tại Cơ sở II.

Hội nghị triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên chương trình chất lượng cao từ năm học 2020-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên và giảng viên của Cơ sở II trong thời gian tới.