Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018 “Ứng dụng lý thuyết tín hiệu vào nghiên cứu giá trị của chương trình đào tạo chất lượng cao tại Cơ sở II TPHCM”

498

Thực hiện theo Quyết  định số 3063/QĐ-ĐHNT ngày 01/11/2019 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở của Trường Đại học Ngoại thương, vào lúc 9h45 thứ 3 ngày 12/11/2019, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở “Ứng dụng lý thuyết tín hiệu vào nghiên cứu giá trị của chương trình đào tạo chất lượng cao tại Cơ sở II TPHCM”, mã số: NT2018-30 do ThS Nguyễn Trần Sỹ làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia hội đồng nghiệm thu có các giảng viên, nhà khoa học: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh (Chủ tịch Hội đồng), TS Nguyễn Thị Thu Hà (Ủy viên – Phản biện); TS Trần Nguyên Chất (Ủy viên – Phản biện); TS Trần Quốc Trung (Ủy viên); TS Phạm Hùng Cường (Ủy viên – Thư ký); TS Trần Quốc Trung (Ủy viên – Phản biện), TS Phạm Hùng Cường (Ủy viên – Thư ký).

Qua buổi nghiệm thu chính thức, Hội đồng đã đánh giá cao những kết quả mà nhóm nghiên cứu đã đạt được, cụ thể, đề tài nghiên cứu đã ủng hộ mô hình nghiên cứu gồm bốn thành phần là đầu tư vào chương trình ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu, giá trị cảm nhận và trung thành với thương hiệu. Nghiên cứu này đóng góp một mô hình nghiên cứu trong việc đánh giá giá trị thương hiệu bằng lý thuyết tín hiệu trong lĩnh vực giáo dục đại học. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng phân tích điểm mạnh và điểm yếu của chương trình đào tạo chất lượng cao của trường đại học Ngoại thương tại cơ sở II. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất gợi ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng tín hiệu giá trị chương trình đào tạo. Các gợi ý nhằm nâng cao chất lượng tín hiệu bao gồm: tăng cường đầu tư vào cơ sở vật chất, hệ thống thư viện, phân chia lớp học theo trình độ tiếng Anh, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo…

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu cũng đưa ra những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Hình ảnh của buổi nghiệm thu

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng nghiệm thu chính thức chụp hình cùng ThS Nguyễn Trần Sỹ – Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu.