Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019 “Đánh giá năng lực tiếng anh của nhân sự tại Công ty TMT Food Co., Ltd: Thực trạng & giải pháp”

489

Thực hiện Quyết định số 2137/QĐ-ĐHNT ngày 15/8/2019 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sơ bộ Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở năm 2019, ngày 28/8/2019, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài “Đánh giá năng lực Tiếng Anh của nhân sự tại công ty TMT Food Co., Ltd: Thực trạng và giải pháp”, mã số NTDN2019-03 do TS Nguyễn Thành Lân làm chủ nhiệm đề tài.

Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS. Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên, thư ký Hội đồng cùng với các thành viên trong nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài.
Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã báo cáo tổng quan về các kết quả chính của đề tài. Trên cơ sở các dữ liệu thu thập từ doanh nghiệp, đề tài đã phân tích đánh giá thực trạng năng lực tiếng Anh trong giao tiếp nghe nói và thư tín thương mại của nhân sự công ty TMT, báo cáo đưa ra một số các giải pháp cho doanh nghiệp này trong công tác tuyển dụng, đào tạo, xây dựng chính sách đề bạt liên quan đến năng lực tiếng Anh của nhân sự.
Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu và Hội đồng đánh giá đã có những trao đổi thẳng thắn, cởi mở về kết quả nghiên cứu, về những đề xuất của đề tài. Thành viên Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, các đề xuất có tính khả thi và phù hợp với thực tế kinh doanh của doanh nghiệp.
Dưới đây là hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài.

1846-ban-tin-nghiem-thu-de-tai-NTDN2019-03
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng nghiệm thu sơ bộ chụp hình cùng TS Nguyễn Thành Lân – Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu