Vai trò của Thư viện Đại học trong giáo dục khởi nghiệp và quyền sở hữu trí tuệ

58

The role of university libraries in entrepreneurship education and intellectual property rights

In the modern educational context, university libraries are not simply places to store books and documents but also play an important role in promoting research, creativity and entrepreneurship. Library is an invaluable resource that helps students and lecturers access new knowledge, develop necessary skills and realize startup ideas.

With a desire to affirm the important role of libraries in promoting entrepreneurship education and enforcing intellectual property rights, on June 21, 2024, the Library of Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry organized workshop “The role of University Library in enforcing intellectual property rights and promoting entrepreneurship education”. The workshop was attended by many leaders of universities and Southern university library information centers that signed Memorandum of understanding with Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry, including Library of FTU-HCMC Campus.

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, thư viện đại học không chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ sách và tài liệu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp. Thư viện là nguồn tài nguyên vô giá giúp sinh viên và giảng viên tiếp cận kiến thức mới, phát triển các kỹ năng cần thiết và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp.

Với mong muốn khẳng định vai trò quan trọng của thư viện trong việc thúc đẩy giáo dục khởi nghiệp và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, ngày 21 tháng 06 năm 2024, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vai trò của Thư viện Đại học trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy giáo dục khởi nghiệp”. Hội thảo có sự tham gia của nhiều lãnh đạo các trường đại học, các trung tâm thông tin thư viện đại học phía Nam có tham gia ký kết hợp tác với Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tham dự, trong đó có Thư viện Cơ sở II Trường Đại học Ngoại Thương tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội thảo tập trung vào việc trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm về vai trò, chức năng của thư viện trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy giáo dục khởi nghiệp. Đây là một cơ hội quý báu để các thư viện gặp gỡ, học hỏi và cùng nhau phát triển các chiến lược mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Sau buổi Hội thảo là lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM với các trường đại học và trung tâm thư viện nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển các hoạt động thư viện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ tài nguyên thông tin trong cộng đồng.

Tại sự kiện, Thư viện Cơ sở II Trường Đại học Ngoại Thương đã có cơ hội lắng nghe và học hỏi từ các đơn vị về những mô hình hoạt động của Thư viện và phương pháp hay trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ – một yếu tố then chốt trong việc bảo vệ các ý tưởng sáng tạo. Thư viện Cơ sở II Trường Đại học Ngoại Thương sẽ luôn đồng hành và hợp tác chặt chẽ với các thư viện đối tác, cùng nhau phát triển vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo:


Lãnh đạo các trường tham dự buổi hội thảo
Toàn thể các khách mời, đại biểu tham dự buổi hội thảo