Sự sống sót và bứt phá của doanh nghiệp thời kỳ hậu Covid 19 – Chuỗi sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Quản trị kinh doanh & Tài chính Kế toán học kỳ II năm học 2022-2023

150

In semester 2 of the academic year 2022-2023, the Department of Management, Finance and Accounting hosted a series of research seminars on “Surviving and Breakthrough in the Context of Post-Covid 19”. During these seminars, members of the Department, including chairs of research groups, Dr. Nguyen Thu Hang, Dr. Tran Thi Bich Nhung, MA. Nguyen Ngoc Thuy Vy debated several interesting topics in the context of post COVID-19 such as “Surviving in the context of post covid 19”; “Lean production: Tools to improve production and business efficiency in the post covid 19”; “Measuring uncertainty in the economy in the post covid 19”. Industry experts, including Mr. Luong Van Ha, Ms. Thai Thi Van Anh, and Mr. Ngo Thanh Huan, also added to the seminars with practical insights on state-of-the-art topics such as managing more effectively and breakthrough in the context of Post-Covid 19.

Nhằm trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ kiến thức giữa các giảng viên, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa lý thuyết tại nhà trường và thực tiễn tại doanh nghiệp, trong học kì 2 năm học 2022-2023, Bộ môn Quản trị Kinh doanh và Tài chính Kế toán đã tổ chức các buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Sự sống sót và bứt phá của doanh nghiệp thời kì hậu Covid 19”. Các giảng viên TS Nguyễn Thu Hằng, TS Trần Thị Bích Nhung, ThS Nguyễn Ngọc Thụy Vy đã trao đổi về chuyên môn và kiến thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Sự sống sót của doanh nghiệp thời kỳ hậu đại dịch covid 19, Sản xuất tinh gọn: Công cụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thời kỳ hậu đại dịch covid 19, Đo lường tính bất định trong nền kinh tế trong thời kỳ hậu covid 19.

Ngoài ra, nhằm mở rộng hoạt động hợp tác doanh nghiệp trong việc trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế, từ đó cập nhật bài giảng, phát triển chuyên môn cho giảng viên, Bộ môn Quản trị Kinh doanh và Tài chính Kế toán cũng đã mời các chuyên gia từ các doanh nghiệp tham dự các buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi với giảng viên. Cụ thể, anh Lương Văn Hà đã chia sẻ những kinh nghiệm trong nghiên cứu lĩnh vực Marketing; chị Thái Thị Vân Anh trao đổi về thực tiễn kinh nghiệm thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp; anh Ngô Thành Huấn đã chia sẻ về tài chính cá nhân thời kỳ hậu Covid 19. Theo đó, báo cáo viên đã chia sẻ nhiều phương pháp và cách thức để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo sự bứt phá cho doanh nghiệp trong thời kì hậu Covid.

Những buổi chia sẻ đã thực sự thu hút sự quan tâm của giảng viên thông qua sự tích cực tham gia trao đổi với báo cáo viên, từ đó mang lại những kiến thức thực tế hữu ích để cập nhật bài giảng cũng như củng cố, phát triển hợp tác doanh nghiệp.

Sau đây là một số hình ảnh của các buổi tọa đàm khoa học:

sinh-hoat-chuyen-mon-tai-bo-mon-qtkd-tckt-hoc-ky-ii-nh-2022-2023-1
Báo cáo viên Lương Văn Hà trao đổi và giao lưu với giảng viên Bộ môn
sinh-hoat-chuyen-mon-tai-bo-mon-qtkd-tckt-hoc-ky-ii-nh-2022-2023-2
Báo cáo viên Thái Thị Vân Anh trao đổi và giao lưu với giảng viên Bộ môn
sinh-hoat-chuyen-mon-tai-bo-mon-qtkd-tckt-hoc-ky-ii-nh-2022-2023-3
Báo cáo viên Ngô Thành Huấn trao đổi và giao lưu với giảng viên Bộ môn
sinh-hoat-chuyen-mon-tai-bo-mon-qtkd-tckt-hoc-ky-ii-nh-2022-2023-4
TS Nguyễn Thu Hằng chia sẻ chủ đề “Sự sống sót của doanh nghiệp thời kỳ hậu đại dịch covid 19”
sinh-hoat-chuyen-mon-tai-bo-mon-qtkd-tckt-hoc-ky-ii-nh-2022-2023-5
TS Trần Thị Bích Nhung chia sẻ chủ đề “Sản xuất tinh gọn: Công cụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thời kỳ hậu đại dịch covid 19”
sinh-hoat-chuyen-mon-tai-bo-mon-qtkd-tckt-hoc-ky-ii-nh-2022-2023-6
Báo cáo viên ThS Nguyễn Ngọc Thụy Vy chia sẻ về chủ đề “Đo lường tính bất định trong nền kinh tế trong thời kỳ hậu covid 19”