Tập huấn “Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo” của Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế

262

To implement Plan No. 1371/KH-CSII on the organization of training programs related to innovation for employees in Campus II of Foreign Trade University, on June 5, 2023, the Department of International Business and Trade organized a training session to enhance innovation capacity for lecturers and staffs in the Department.

Thực hiện Kế hoạch số 1371/KH-CSII về tổ chức chương trình tập huấn liên quan đến đổi mới sáng tạo cho viên chức của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương, ngày 5 tháng 6 năm 2023, Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế đã tổ chức buổi Tập huấn nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho các giảng viên và viên chức trong Bộ môn.

Mở đầu của buổi tập huấn, TS. Phạm Thị Mai Khanh đã trình bày về sự cần thiết phải đổi mới sáng tạo, một số cách tiếp cận và công cụ giải quyết vấn đề giúp tăng tính sáng tạo như tư duy khởi nghiệp (entrepreneurial mindset), khởi nghiệp nội bộ (intrapreneurship), tư duy thiết kế (design thinking)… Các thành viên của Bộ môn tham gia thảo luận về ý nghĩa và khả năng ứng dụng của những cách tiếp cận và công cụ trên trong công tác.

Trong phần tiếp theo, các thành viên của Bộ môn được yêu cầu ứng dụng một số mô hình và nguyên lý của tư duy thiết kế để giải quyết vấn đề gắn với mục tiêu, chiến lược đổi mới sáng tạo của nhà trường trong giai đoạn mới thông qua hình thức thi thiết kế nhanh Hackathon. Bối cảnh của cuộc thi là: Trường Đại học Ngoại thương đặt mục tiêu đến năm 2030 là trở thành đại học đổi mới sáng tạo, trong đó mỗi thầy cô giáo, mỗi viên chức quản lý, mỗi sinh viên, mỗi học viên, mỗi nghiên cứu sinh phải là người “Biết đổi mới sáng tạo, Dám đổi mới sáng tạo và Truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo”. Hiểu được vai trò quan trọng của con người trong đổi mới, phù hợp với phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” và khẩu hiệu hành động “Cùng nhau kiến tạo ngôi nhà hạnh phúc” của Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2023-2028, chủ đề kiến tạo hạnh phúc tại nơi làm việc đã được lựa chọn để các đội thi thiết kế ý tưởng. Các thành viên tham gia tập huấn chia thành 03 nhóm nhỏ để thảo luận và đề xuất ý tưởng. Mỗi nhóm có thành viên đến từ các môn học khác nhau nhằm khai thác các góc nhìn đa dạng và khám phá những cơ hội mới. Giải nhất đã thuộc về đội Giảng viên trẻ với ý tưởng Xây dựng môi trường để hỗ trợ giảng viên hạnh phúc.

Buổi tập huấn nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo đã diễn ra thành công, tạo nên một ảnh hưởng tích cực và bền vững. Ngoài ra, buổi tập huấn cũng để lại một ấn tượng sâu sắc và kỷ niệm tốt đẹp cho các thành viên tham gia. Tinh thần hợp tác, trao đổi ý tưởng mở và sự đồng điệu đã tạo nên một môi trường khuyến khích và tràn đầy năng lượng tích cực. Mọi người cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng đối với mọi ý kiến cá nhân và cảm thấy mình là một phần của một cộng đồng đổi mới sáng tạo đáng tự hào. Kết thúc buổi tập huấn, các thành viên trong Bộ môn đã tìm thấy được niềm cảm hứng và khát vọng thực hiện những thay đổi sáng tạo và sẵn sàng áp dụng trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-cua-bm-kd-tmqt-1
Báo cáo viên Phạm Thị Mai Khanh đang chia sẻ tại buổi tập huấn
(Ms Pham Thi Mai Khanh presented at the training session)
nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-cua-bm-kd-tmqt-2
Các giảng viên tham gia đang thảo luận tích cực tại buổi tập huấn
(The lecturers were in active discussion at the training session)
nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-cua-bm-kd-tmqt-3
Giảng viên trình bày ý tưởng sáng tạo tại buổi tập huấn
(Lecturer shared innovative ideas at the training session)
nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-cua-bm-kd-tmqt-4
Đội giảng viên đạt giải nhất cuộc thi thiết kế nhanh Hackathon
(The winners of Hackathon)