Tập huấn về công tác an toàn lao động cho viên chức và người lao động tại Cơ sở II

229

* Training session on labor safety for officials and employees of Foreign Trade University – HCMC Campus.

Implementing the Plan on training and fostering officials to enhance their sense of responsibility and understand regulations on labor safety at the workplace, on August 28th 2023, Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus organized training session on labor safety for officials and employees. Attending the training session were PhD. Pham Thi Diep Hanh – Lecturer of the Department of Economics and Law – Reporter of the session; Assoc. Prof. PhD. Nguyen Thi Thu Ha – Deputy Director; Assoc. Prof. PhD. Tran Quoc Trung – Deputy Director; Assoc. Prof. PhD. Pham Hung Cuong – President of Grassroots Trade Union members of FTU-HCMC Campus; and all the officials and employees of FTU-HCMC Campus.

Thực hiện Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động nhằm nâng cao nâng cao ý thức trách nhiệm và nắm rõ quy định về công tác an toàn lao động tại nơi làm việc, ngày 28/8/2023, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn công tác an toàn lao động cho viên chức và người lao động tại Cơ sở II. Tham dự buổi tập huấn có sự hiện diện của TS Phạm Thị Diệp Hạnh – Giảng viên Bộ môn Kinh tế – Luật là Báo cáo viên của chương trình; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc; PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc; PGS, TS Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Cơ sở II; cùng toàn thể viên chức và người lao động tại Cơ sở II.

Tại buổi tập huấn, Báo cáo viên đã trình bày tóm tắt về một số quy định chung của pháp luật về an toàn lao động; các nội quy, quy trình và biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong trường hợp có tai nạn lao động xảy ra; đồng thời, đưa ra một số ví dụ minh họa về an toàn vệ sinh lao động trong thực tiễn công tác hàng ngày của viên chức và người lao động tại Cơ sở II. Qua đó, Báo cáo viên cũng lưu ý thêm về các trường hợp được hưởng và không được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động.

Thông qua chương trình tập huấn, viên chức và người lao động cơ bản đã hiểu rõ những quy định hiện hành về an toàn lao động; các chế độ, chính sách đối với trường hợp tai nạn lao động; trách nhiệm của viên chức và người lao động Cơ sở II trong việc đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc.

Dưới đây là hình ảnh của buổi tập huấn:
Below are some pictures at the training session:

tap-huan-ve-cong-tac-an-toan-lao-dong-cho-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-tai-csii-1
PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà lưu niệm cho Báo cáo viên
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Thi Thu Ha – Deputy Director of FTU-HCMC Campus presented a souvenir to the Reporter

tap-huan-ve-cong-tac-an-toan-lao-dong-cho-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-tai-csii-2
Báo cáo viên TS Phạm Thị Diệp Hạnh báo cáo tại buổi tập huấn
Reporter – PhD. Pham Thi Diep Hanh reported at the training session

tap-huan-ve-cong-tac-an-toan-lao-dong-cho-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-tai-csii-3
Ban Giám đốc, Trưởng và Phó các đơn vị và viên chức Cơ sở II tham gia tập huấn
Board of Directors, Heads and Deputy Heads of Departments, Officials and employees of FTU – HCMC Campus participated in the training session