Tập huấn về kỹ năng soạn thảo email công vụ bằng tiếng Anh cho viên chức và người lao động tại Cơ sở II

145

* Training session on drafting official emails in English skill for officers and employees of Foreign Trade University – HCMC Campus

In order to support officials to improve their skills in drafting official emails in English, on September 13th 2023, FTU-HCMC Campus organized training session on drafting official emails in English skill for administrative officials and employees.

Nhằm hỗ trợ cho viên chức nâng cao kỹ năng soạn thảo email công vụ bằng tiếng Anh, ngày 13/9/2023 Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn về kỹ năng soạn thảo email công vụ bằng tiếng Anh cho viên chức hành chính và người lao động.

Tham dự buổi tập huấn có sự hiện diện của ThS Nguyễn Thanh Dương – Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, Báo cáo viên của chương trình; Trưởng, Phó các đơn vị, viên chức hành chính, người lao động và các giảng viên có quan tâm.

Tại buổi tập huấn, Báo cáo viên đã trình bày về thể thức, bố cục nội dung chung của một email công vụ phổ biến bằng tiếng Anh, theo đó bố cục nội dung phổ biến của một email công vụ gồm các nội dung: Subject Line, Greeting/ Salutation, Opening comment, Intro/ Purpose, Detail, Ask/ Action, Closing/ Concluding sentence, Signature.

Đồng thời, Báo cáo viên cũng nêu ra một số lưu ý đối với từng nội dung trong email và đưa ra ví dụ thực tế để làm rõ một số tình huống viên chức thường gặp và lưu ý trong công tác.

Trong buổi tập huấn, viên chức cũng nêu ra một số khó khăn trong công tác để Báo cáo viên trao đổi, thảo luận và soạn thảo email được hoàn chỉnh về nội dung và hình thức.

Thông qua chương trình tập huấn, viên chức và người lao động đã hiểu và nắm bắt được các nội dung chính của email, thể thức và bố cục trình bày email công vụ bằng tiếng Anh để áp dụng vào công tác.

Dưới đây là hình ảnh của buổi tập huấn:
Below are some pictures at the training session

tap-huan-ky-nang-soan-thao-email-cong-vu-bang-tieng-anh-1
ThS Nguyễn Thanh Dương báo cáo tại buổi tập huấn
Master Nguyen Thanh Duong reported at the training session

tap-huan-ky-nang-soan-thao-email-cong-vu-bang-tieng-anh-2
Báo cáo viên, Trưởng và Phó các đơn vị, viên chức và người lao động tham gia tập huấn
Reporter, Heads and Deputy Heads of Departments, Officers and employees participated in the training session