Tập huấn về triển khai các công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

312

* Training session on implementation of quality assurance activities for training programs according to AUN-QA standard

Improving training quality according to domestic quality standards and approaching regional and international quality accreditation standards is one of the important tasks of Foreign Trade University. In order to foster knowledge about the AUN-QA Quality Assessment Standard at the training program level, version 4.0 for staffs of FTU – HCMC Campus, helping them understand the requirements of the standard for the evaluation of training programs and prepare well for the implementation of the accreditation of Integrated Marketing Communications (IMC) according to AUN-QA standard at FTU – HCMC Campus, on June 29th, 2022, FTU – HCMC Campus organized a Training session on implementation of quality assurance activities for training programs according to AUN-QA standard for all employees at FTU – HCMC Campus.

Nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và tiếp cận tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của khu vực và thế giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trường Đại học Ngoại thương. Nhằm bồi dưỡng kiến thức về Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA, phiên bản 4.0, giúp viên chức tại Cơ sở II hiểu được yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đối với hoạt động đánh giá các chương trình đào tạo và chuẩn bị tốt cho việc triển khai công tác kiểm định chuyên ngành đào tạo Truyền thông Marketing tích hợp (IMC) theo tiêu chuẩn AUN-QA tại Cơ sở II trong thời gian tới, ngày 29/06/2022, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM đã tổ chức Tập huấn về triển khai các công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA cho toàn thể viên chức tại Cơ sở II.

Buổi tập huấn có sự tham dự của TS Nguyễn Phúc Hiền – Giám đốc Trung tâm KT&ĐBCL, TS Nguyễn Thế Anh – Phó Giám đốc Trung tâm KT&ĐBCL – Báo cáo viên chương trình, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức tại Cơ sở II.

Với những thành công trong quá trình kiểm định chất lượng trong thời gian qua tại Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã gửi lời cảm ơn đến Trung tâm KT&ĐBCL đã hỗ trợ Cơ sở II và mong muốn Trung tâm KT&ĐBCL tiếp tục hỗ trợ trong công tác kiểm định chất lượng chuyên ngành đào tạo Truyền thông Marketing tích hợp (IMC) theo tiêu chuẩn AUN-QA tại Cơ sở II trong thời gian tới, bao gồm các hồ sơ và minh chứng phục vụ cho việc kiểm định chất lượng, góp phần khẳng định chất lượng đào tạo cũng như uy tín và thương hiệu của Trường so với khu vực trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi tập huấn, TS Nguyễn Phúc Hiền – Giám đốc Trung tâm KT&ĐBCL ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các viên chức tại Cơ sở II đã thực hiện tốt quá trình tự đánh giá trong suốt thời gian qua. TS Nguyễn Phúc Hiền mong muốn rằng buổi tập huấn sẽ giúp các Thầy Cô nắm được Bộ tiêu chuẩn AUN-QA theo phiên bản mới nhất để thực hiện đúng ngay từ đầu, giúp công tác đảm bảo chất lượng trở thành văn hóa chất lượng của Nhà trường nói chung và Cơ sở II nói riêng. TS Nguyễn Phúc Hiền tin rằng trong thời gian tới, cùng với quá trình thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo chung của Nhà trường, Cơ sở II sẽ triển khai tốt các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUN – QA.

Tại buổi tập huấn, TS Nguyễn Thế Anh – Phó Giám đốc Trung tâm KT&ĐBCL – Báo cáo viên chương trình đã trình bày đến toàn thể viên chức những yêu cầu theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình AUN-QA, phiên bản 4.0; phân biệt được những thay đổi của Bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp chương trình AUN-QA phiên bản 4.0 so với các phiên bản trước đây; cách xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn. Ngoài ra, báo cáo viên và các viên chức cũng trao đổi và thảo luận các nội dung liên quan đến kiểm định chương trình đào tạo nhằm đáp ứng được yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn.

Dưới đây là hình ảnh của buổi tập huấn
Below are some pictures at the training session

tap-huan-ve-trien-khai-kiem-dinh-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao-theo-bo-tieu-chuan-aun-qa-1
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh- Giám đốc Cơ sở II phát biểu cảm ơn đến Trung tâm KT&ĐBCL
Assoc. Prof. Ph.D Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCMC Campus thanked Testing & Quality Assurance Center
tap-huan-ve-trien-khai-kiem-dinh-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao-theo-bo-tieu-chuan-aun-qa-2
TS Nguyễn Phúc Hiền – Giám đốc Trung tâm KT&ĐBCL phát biểu tại buổi tập huấn
Ph.D Nguyen Phuc Hien – Director of Testing & Quality Assurance Center made a speech at the training session

tap-huan-ve-trien-khai-kiem-dinh-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao-theo-bo-tieu-chuan-aun-qa-3

tap-huan-ve-trien-khai-kiem-dinh-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao-theo-bo-tieu-chuan-aun-qa-4
TS Nguyễn Thế Anh – Phó Giám đốc Trung tâm KT&ĐBCL – Báo cáo viên trình bày nội dung về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA
Ph.D Nguyen The Anh – Deputy Director of Testing & Quality Assurance Center presented the content of quality accreditation of training programs according to the AUN-QA standard