TB về hướng dẫn ứng viên chuẩn bị hồ sơ xét tuyển viên chức tại Cơ sở II

2560
Mới cập nhật - Thông báo vv hướng dẫn ứng viên chuẩn bị hồ sơ xét tuyển viên chức tại Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương

Tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (mẫu mới cập nhật theo nghị định 85) tại đây.