TB vv tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh

10150

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại tại đây.

tuyen-dung-vien-chuc-dot-1-nam-2024-1