Thông báo về chứng chỉ FIATA cấp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

1465