Tọa đàm “Kết nối, trao đổi chuyên môn giữa Khoa Tiếng Anh chuyên ngành với Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II”

153

A seminar on “Professional connection and exchange between Faculty of English for Specific Purposes and Department of Foreign Languages at Foreign Trade University Ho Chi Minh City campus”

*On the morning of October 18, 2023, the Department of Foreign Languages successfully organized a seminar on “Professional connection and exchange between Faculty of English for Specific Purposes and Department of Foreign Languages at Foreign Trade University Ho Chi Minh City campus”. The seminar is to improve teaching quality and efficiency as well as make more professional connections. Furthermore, the seminar is also an opportunity for lecturers in the two campuses to share practical knowledge, experience and problems arising throughout the teaching process.

Thực hiện kế hoạch số 3280/KH-CSII về việc tổ chức tọa đàm kết nối, trao đổi chuyên môn giữa Khoa Tiếng Anh chuyên ngành với Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II, Trường Đại học Ngoại Thương, đồng thời nhằm thực hiện chủ trương phát triển chung của Nhà trường về tăng cường giao lưu kết nối với các đơn vị tại Trụ sở chính, ngày 18/10/2023 Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II đã kết nối và tổ chức thực hiện thành công buổi tọa đàm “Kết nối, trao đổi chuyên môn giữa Khoa Tiếng Anh chuyên ngành với Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II”.

Buổi tọa đàm được thực hiện với mục đích giúp góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giảng dạy của giảng viên, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu chuyên môn giữa các cơ sở. Bên cạnh đó, buổi tọa đàm tạo cơ hội cho giảng viên trình bày và trao đổi những nội dung liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó giúp nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy các học phần ngoại ngữ nói chung và học phần tiếng Anh chuyên ngành nói riêng.

Về phía Trụ sở chính, tham gia buổi tọa đàm gồm có TS. Hoàng Thị Hòa – Trưởng khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; ThS. Phan Kim Thoa – Phó trưởng khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; ThS. Lê Thị Huyền – Trưởng Bộ môn Tiếng Anh Cơ sở; TS. Hoàng Huệ Chi – Trưởng Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành, cùng các giảng viên khác trong đoàn công tác. Về phía Cơ sở II, tham gia buổi tọa đàm gồm có PGS, TS. Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II; Ban chủ nhiệm Bộ môn Ngoại ngữ và toàn thể Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, PGS, TS. Nguyễn Xuân Minh ghi nhận sự quan tâm của đoàn công tác Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành – Trụ sở chính dành cho Cơ sở II nói chung và Bộ môn Ngoại ngữ nói riêng. Đồng thời, PGS, TS. Nguyễn Xuân Minh cũng chia sẻ về sự cần thiết trong việc giao lưu, kết nối chuyên môn giữa khoa Tiếng Anh Chuyên ngành và Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II nhằm tăng cường sự hợp tác, thống nhất giữa hai cơ sở, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và mang lại lợi ích tốt nhất cho người học, đồng thời có thể xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và năng lực ngoại ngữ ngày càng cao của sinh viên.

Trong buổi tọa đàm, TS. Hoàng Thị Hòa – Trưởng khoa Tiếng Anh Chuyên ngành đã chia sẻ về việc thay đổi kết cấu chương trình giảng dạy sau mỗi hai năm nhằm điều chỉnh cho phù hợp với xu thế xã hội. TS. Hoàng Thị Hòa cũng nhấn mạnh việc đào tạo và xây dựng đội ngũ giảng viên mạnh về cả phương pháp giảng dạy và năng lực nghiên cứu.

Tiếp theo đó, TS. Lương Thị Phương Nhi – Phụ trách công tác đối ngoại và NCKH Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành chia sẻ về việc thiết kế phương pháp giảng dạy và đánh giá theo chuẩn đầu ra. Bên cạnh đó, TS. Lương Thị Phương Nhi cũng giới thiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin và giảng dạy ngoại ngữ.

TS. Lê Thị Huyền – Trưởng Bộ môn Tiếng Anh Cơ sở và TS. Hoàng Huệ Chi – Trưởng Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành cùng giới thiệu chương trình giảng dạy Tiếng Anh Cơ sở và Tiếng Anh Chuyên ngành tại Trụ sở chính và Cơ sở II. Đồng thời, đoàn công tác Trụ sở chính cùng các giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ cũng chia sẻ và tìm ra những phương án nhằm giải quyết những khó khăn và bất cập trong việc giảng dạy ngoại ngữ tại Trụ sở chính và Cơ sở II.

Buổi tọa đàm không chỉ đóng góp tích cực về mặt hợp tác trong phát triển giảng dạy tại Cơ sở II và Trụ sở chính, mà còn tạo điều kiện cho các giảng viên Bộ môn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của mình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác giảng dạy. Đồng thời buổi tọa đàm giúp giải quyết những khó khăn và bất cập phát sinh trong quá trình giảng dạy nhằm phát huy tối đa hiệu quả giảng dạy tại Trụ sở chính và Cơ sở II.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:

ket-noi-trao-doi-chuyen-mon-giua-khoa-tieng-anh-chuyen-nganh-bmnn-csii-1
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II phát biểu chào đón đoàn công tác khoa Tiếng Anh Chuyên ngành đến Cơ sở II.
Assoc. Prof., Dr. Nguyen Xuan Minh welcomed Faculty of English for Specific Purposes to Ho Chi Minh City campus
ket-noi-trao-doi-chuyen-mon-giua-khoa-tieng-anh-chuyen-nganh-bmnn-csii-2
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác khoa Tiếng Anh Chuyên ngành.
Assoc. Prof., Dr. Nguyen Xuan Minh presented souvenirs to members of Faculty of English for Specific Purposes
ket-noi-trao-doi-chuyen-mon-giua-khoa-tieng-anh-chuyen-nganh-bmnn-csii-3
Đoàn công tác khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; PGS, TS. Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II; Ban chủ nhiệm Bộ môn Ngoại ngữ cùng toàn thể giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II.
Members of Faculty of English for Specific Purposes, Assoc. Prof., Dr. Nguyen Xuan Minh, Dean and Lecturers of Department of Foreign Languages – Ho Chi Minh City Campus
ket-noi-trao-doi-chuyen-mon-giua-khoa-tieng-anh-chuyen-nganh-bmnn-csii-4
TS. Hoàng Thị Hòa – Trưởng khoa Tiếng Anh Chuyên ngành chia sẻ về kết nối và trao đổi chuyên môn giữa 2 cơ sở tại buổi toạ đàm
Dr. Hoang Thi Hoa – Dean of Faculty of English for Specific Purposes shared about professional exchange and connection between the 2 campuses at the seminar
ket-noi-trao-doi-chuyen-mon-giua-khoa-tieng-anh-chuyen-nganh-bmnn-csii-5
TS. Lương Thị Phương Nhi – Phụ trách công tác đối ngoại và NCKH Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành chia sẻ về việc sử dụng phần mềm ClassPoint trong giảng dạy ngoại ngữ.
Dr. Luong Thi Phuong Nhi shared about the application of ClassPoint to teaching language