Trang trọng Lễ công bố Quyết định thành lập Ban phát triển năng lực toàn diện cho sinh viên hệ chính quy Cơ sở II theo định hướng công dân toàn cầu và đổi mới sáng tạo

111

*Solemn Announcement Ceremony of the Decision to establish the Department of Comprehensive Capacity Development for full-time students of FTU-HCMC Campus with the orientation of global citizenship and innovation.

In order to improve capacity, equip skills and promote creativity of full-time students at FTU-HCMC Campus, meet the requirements for high-quality human resources in the context of international integration, as well as enhance connection between lecturers and students, on June 3, 2024, FTU-HCMC Campus solemnly held a ceremony to announce the Decision to establish the Department of comprehensive capacity development for full-time students at FTU-HCMC Campus with the orientation of global citizenship and innovation.

Nhằm nâng cao năng lực, trang bị kỹ năng và phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên hệ chính quy Cơ sở II, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cũng như tăng cường gắn kết giữa giảng viên và sinh viên, ngày 03/06/2024, Cơ sở II long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban phát triển năng lực toàn diện cho sinh viên hệ chính quy Cơ sở II theo định hướng công dân toàn cầu và đổi mới sáng tạo.

Đến tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của Quý Thầy, Cô trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II, Bí thư Đoàn thanh niên cùng Quý Thầy Cô là Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Cơ sở II, các giảng viên, viên chức nhà trường.

Tại buổi Lễ, ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định số 1400/QĐ-CSII ngày 13/05/2024 về việc thành lập Ban phát triển năng lực toàn diện cho sinh viên hệ chính quy Cơ sở II theo định hướng công dân toàn cầu và đổi mới sáng tạo.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đại diện Ban chỉ đạo phát triển năng lực toàn diện cho sinh viên hệ chính quy Cơ sở II theo định hướng công dân toàn cầu và đổi mới sáng tạo, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II phát biểu: “Thực hiện nội dung công tác quan trọng của Cơ sở II, đẩy mạnh các hoạt động hướng đến sinh viên chính quy, bao gồm chương trình tiêu chuẩn và chương trình chất lượng cao, theo hướng bồi dưỡng năng lực toàn diện cho các em, hướng đến việc trở thành công dân toàn cầu và định hướng đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa, Cơ sở II quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Ban triển khai các hoạt động giúp sinh viên nâng cao toàn diện năng lực, từ đó giúp các em có môi trường tốt hơn trong quá trình rèn luyện, phấn đấu từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng mềm và có thái độ phù hợp để thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh hiện nay.”

Lễ công bố Quyết định thành lập Ban phát triển năng lực toàn diện cho sinh viên hệ chính quy Cơ sở II theo định hướng công dân toàn cầu và đổi mới sáng tạo đã đánh dấu một bước tiến quan trọng của Cơ sở II nói riêng và Trường Đại học Ngoại thương nói chung, cùng hướng đến mục tiêu định hướng và trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trên con đường trở thành công dân toàn cầu, đón đầu thời đại trong thời kỳ đổi mới và hội nhập như hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ:
Below are some pictures of the ceremony:

cong-bo-qd-ban-phat-trien-nang-luc-toan-dien-cho-svcq-csii-1
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II phát biểu tại buổi lễ.
Assoc. Prof. PhD Nguyen Xuan Minh – Director of FTU-HCMC Campus delivered a speech at the ceremony
cong-bo-qd-ban-phat-trien-nang-luc-toan-dien-cho-svcq-csii-2
Quý Thầy Cô Ban phát triển năng lực toàn diện cho sinh viên hệ chính quy Cơ sở II theo định hướng công dân toàn cầu và đổi mới sáng tạo ra mắt tại Lễ công bố.
Lecturers and officials of the Department of Comprehensive capacity development for full-time students at FTU-HCMC Campus with the orientation of global citizenship and innovation was launched at the Announcement Ceremony
cong-bo-qd-ban-phat-trien-nang-luc-toan-dien-cho-svcq-csii-3
Hình chụp tập thể cuối chương trình.
The souvenir photo at the end of the ceremony