Trường Đại học Ngoại thương tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở “Nghiên cứu mức độ hài lòng đối với các học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh ở Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh”

150

* Foreign Trade University officially accepted Science Research Project University level, topic: “The satisfaction with English as a medium of instruction courses at Foreign Trade University, Ho Chi Minh campus”

Thực hiện Quyết định số 2018/QĐ-ĐHNT ngày 27/6/2023 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và công nghệ cấp Cơ sở, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở “Nghiên cứu mức độ hài lòng đối với các học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh ở Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Mã số: NTCS2021-76 do ThS Huỳnh Đăng Khoa làm chủ nhiệm đề tài.

Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS Trần Quốc Trung – Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên, thư ký Hội đồng cùng với các thành viên trong nhóm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả chính của đề tài. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng mức độ hài lòng của sinh viên đối với các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh ở Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Năng lực giảng viên, Cơ sở vật chất, Hoạt động lớp học và Khả năng ứng dụng. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp giúp Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao hơn nữa chất lượng các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh đang thực hiện tại Cơ sở II trong tương lai.

Theo nhóm nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn đặt ra cho đề tài là các kết quả nghiên cứu của đề tài có thể đem lại những đóng góp quan trọng cho Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh tham khảo trong việc triển khai các chương trình này trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu khi lựa chọn một đề tài mang tính thời sự, thiết thực trong bổi cảnh hội nhập quốc tế về giáo dục đang trở thành một xu hướng tất yếu. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng có lời ghi nhận nhóm nghiên cứu trong thời gian ngắn đã tiếp thu và hoàn thiện đề tài nhanh chóng sau buổi nghiệm thu sơ bộ, đồng thời cũng đã thẳng thắn đưa ra những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn trong tương lai.

Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian đọc góp ý đề tài và hoàn toàn tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng.

Kết luận của Hội đồng: Đề tài được xếp loại tốt.
Dưới đây là hình ảnh của buổi nghiệm thu:

chuyen-nganh-giang-day-bang-tieng-anh-o-co-so-ii-1
PGS, TS Trần Quốc Trung – Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên Hội đồng chụp ảnh cùng với chủ nhiệm đề tài sau buổi nghiệm thu