Viên chức Bộ môn Khoa học Cơ bản, Ban Quản lý Đào tạo và Ban Kế hoạch – Tài chính thực hành nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, khai phá sức mạnh giao tiếp cộng đồng

179

* In order to foster operational capacity, creativity in community activities for employees, create a space separated from the daily work pace, spread motivation for change and openness, and adapt to new experiences, on June 2, 2023, the Training Management Department, the Planning & Finance Department and the Department of Basic Sciences, Foreign Trade University – HCMC Campus jointly organized the training program “Improving innovation capacity” for employees with many useful contents and activities.

Nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong đơn vị tại Cơ sở II, tạo động lực thay đổi, cởi mở, thích ứng với những yêu cầu công tác mới, ngày 02/06/2023, Bộ môn KHCB, Ban QLĐT và Ban KH-TC phối hợp tổ chức chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo” cho viên chức với nhiều nội dung và hoạt động bổ ích.

Buổi tập huấn được thiết kế với 03 nội dung xuyên suốt hướng đến mục tiêu khơi gợi tinh thần đổi mới, sáng tạo trong từng hoạt động của viên chức. Mở đầu buổi tập huấn là hoạt động khởi động thiết lập vòng tròn chia sẻ nhằm mục đích phá băng, tạo sự thấu hiểu, gắn kết; tiếp theo là hoạt động chủ điểm của giao tiếp tạo động lực nhằm khám phá sức mạnh của việc đưa ra và thực hành đặt câu hỏi hiệu quả, kích thích năng lực hoạt động sáng tạo và cuối cùng là chia sẻ cảm xúc sau buổi sinh hoạt.

Kết thúc buổi tập huấn, các viên chức tham gia hiểu rõ về đổi mới sáng tạo, mục tiêu và chiến lược phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tới. Qua đó, từng thành viên tham gia có động lực thay đổi và cởi mở với những điều mới và lan tỏa tinh thần, kỹ năng, thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo, phục vụ tốt hơn cho công tác của viên chức, đơn vị.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

bmkhcb-qldt-khtc-nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-1
Viên chức BM KHCB, Ban QLĐT, Ban KHTC tham gia tập huấn nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo
bmkhcb-qldt-khtc-nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-2
Viên chức tham gia hoạt động thiết lập vòng tròn kết nối
bmkhcb-qldt-khtc-nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-3
Viên chức tham gia hoạt động chủ điểm: Sức mạnh của câu hỏi
bmkhcb-qldt-khtc-nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-4
Viên chức tham gia hoạt động đúc kết sức mạnh của câu hỏi