Ban Đào tạo Quốc tế tổ chức họp phụ huynh lớp K57CA, K56BF và K55BF Học kỳ II năm học 2019-2020

1059

*International Education Department hosted End of Semester II Ceremony – School year 2019 – 2020.

End of Semester II Ceremony – School year 2019-2020 for classess of International programs was held in May 2020 with the attandance of staff, students and parents of International Education programs. Through the meetings, the connection between the university and families has been strenngthened in the quest of overall education for students and provided full information of students’ performance in semester II and students’ transfer

Tại buổi họp, TS Nguyễn Thị Minh Hà – Trưởng Ban Đào tạo Quốc tế đã phát biểu tổng kết tình hình học tập, hoạt động của sinh viên các chương trình Đào tạo Quốc tế trong học kỳ II năm học 2019-2020. Trong đó, Trưởng Ban Đào tạo Quốc tế đã đặc biệt nhấn mạnh một số thành tựu trong công tác giảng dạy, học tập và các hoạt động hỗ trợ người học như hỗ trợ người học học tập trực tuyến trong việc cách ly xã hội, các chuyên đề với báo cáo viên đại diện các doanh nghiệp, thực hiện công tác chuyển tiếp dành cho các lớp K56BF và K57CA.

Đại diện phụ huynh chụp hình cùng Ban Đào tạo Quốc tế
(Photo of parents and International Education Department)

Các giáo viên chủ nhiệm đã báo cáo cụ thể tình hình học tập, hoạt động của sinh viên các lớp đến phụ huynh và đại diện gia đình người học, đồng thời thông báo các hoạt động phục vụ công tác chuyển tiếp sang các trường Đại học đối tác.

Đại diện phụ huynh chụp hình cùng các Giáo viên chủ nhiệm
(Photo of parents and headteachers)

Ban Đào tạo Quốc tế và đại diện gia đình người học đã cùng thảo luận, chia sẻ về các vấn đề liên quan đến công tác chuyển tiếp sinh viên sang các trường đối tác và các kế hoạch hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình đào tạo quốc tế.

Kết thúc buổi họp phụ huynh giáo viên chủ nhiệm các lớp cùng các bậc phụ huynh đã cùng đưa ra các giải pháp để nâng cao sự phối hợp giữa Nhà trường và gia đình trong việc quản lý người học các chương trình Đào tạo Quốc tế./.

Tìm hiểu chi tiết các chương trình của Đào tạo quốc tế

Ban Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh.

– Hotline: 094.777.1981

– Điện thoại: 028.35127254 (886, 887, 888, 889, 890)

– Địa chỉ: Phòng A007, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– website: http://cs2.ftu.edu.vn/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te.html

– Email: dtqt.cs2@ftu.edu.vn.

– Fanpage: https://www.facebook.com/dtqt.cs2/