Đặc điểm vượt trội chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế triển khai tại Trường ĐH Ngoại thương – CSII TPHCM

3157

Chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế (LSCM) là chương trình được thiết kế với sự hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại thương và Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI). Những đặc thù của Chương trình LSCM mang đến cho sinh viên lợi thế cạnh tranh vượt trội và bền vững.
Về kiến thức, sinh viên sẽ được học tập 10 học phần theo tiêu chuẩn Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA), đó là:
(1) Global Marketing Management – Quản trị Marketing toàn cầu;
(2) Principles of Logistics & Supply Chain Management – Nguyên lý cơ bản về logistics & quản lý chuỗi cung ứng;
(3) Market and Finance Management – Thị trường và quản trị tài chính;
(4) Contract management in supply chain – Quản lý hợp đồng trong chuỗi cung ứng;
(5) Global Purchasing Management – Quản lý mua hàng;
(6) Production operation management – Quản lý sản xuất;
(7) International Transport Management – Quản lý vận tải quốc tế;
(8) Sea and Air transport – Vận tải biển và hàng không;
(9) Multimodal transport – Vận tải đa phương thức
(10) Insurance in Risk management – Bảo hiểm trong quản trị rủi ro.
Về kỹ năng, sinh viên Chương trình LSCM được định hướng và huấn luyện về các kỹ năng nghề nghiệp đặc thù, gắn với lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng ngay từ năm học đầu tiên như: kỹ năng tư duy hệ thống, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề… Các kỹ năng này được rèn luyện và dần hoàn thiện thông qua các hoạt động do Cơ sở II tổ chức:
+ Quá trình học tập các môn học chuyên ngành,
+ Hoạt động ngoại khóa của Câu lạc bộ Logisitics (Logistics Studying Club – LSC)
+ Các khóa học ngắn hạn về nghiệp vụ logistics, vận tải quốc tế và xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng-STC (Liên doanh giữa Tổng Công ty Tân Cảng và STC Group – Hà Lan).
Về thái độ, môi trường học tập với định hướng nghề nghiệp quốc tế giúp sinh viên hình thành thái độ học tập và làm việc chuyên nghiệp; có tư duy độc lập, sáng tạo; có tinh thần hợp tác và ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng, xã hội; dễ dàng hòa nhập và thích nghi tốt với môi trường làm việc quốc tế, đa văn hóa.
Về tiếp cận thực tiễn, Chương trỉnh LSCM hướng đến sự cân bằng và tương hỗ giữa kiến thức và thực tiễn nghề nghiệp thông qua:
+ Mỗi môn học, sinh viên đều được tham dự các seminar chuyên đề được trình bày bởi diễn giả là lãnh đạo các doanh nghiệp, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng đến từ các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp dịch vụ logistics hàng đầu tại Việt Nam.
+ Trong từng học kỳ, sinh viên được tổ chức đi tham quan thực tế tại cảng biển, kho ngoại quan, trạm thông quan nội địa (ICD), kho hàng và hoạt động logistics tại các doanh nghiệp lớn để tiếp cận thực tiễn kinh doanh.
Với những ưu điểm vượt trội của Chương trình, sinh viên tốt nghiệp Chương trình LSCM có chuyên môn sâu và thực tiễn kinh doanh phong phú về logistics & quản lý chuỗi cung ứng và có thể đạt được chuẩn nghề nghiệp của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA). Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trì đòi hỏi chuyên môn sâu trong lĩnh vực quản lý vận tải, kho bãi, cung ứng, xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia hoặc chuyên gia tư vấn quản lý chuỗi cung ứng và có thể tiếp cận, hòa nhập tốt khi học lên các bậc học cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành LSCM ở các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Sinh viên Chương trình LSCM tham quan thực tế tại Cảng TCIT
Sinh viên Chương trình LSCM nghe chia sẻ kinh nghiệm quản lý kho hàng tại Phòng Điều hành kho hàng của ICD Sóng Thần