Danh sách ứng viên trúng tuyển Đợt 01 – Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh liên kết đào tạo với Đại học Northampton (Anh Quốc) Khoá 01 – Năm học 2023 -2024

1023

Danh sách ứng viên trúng tuyển Đợt 01 – Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh liên kết đào tạo với Đại học Northampton (Anh Quốc) Khoá 01 – Năm học 2023 -2024 tại Cơ sở II:

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Bằng cử nhân Chứng chỉ
Tiếng Anh
Ngày thi Tiếng Anh Ngày TMC cấp thư xác nhận
1 2312453001 Nguyễn Đỗ Minh Anh 13/11/2000 Cử nhân Quản trị Marketing
Đại học Northampton (Anh Quốc)
IELTS 6.0 10/08/2022 28/07/2023
2 2312453002 Nguyễn Huy An 11/05/1996 Cử nhân Kỹ thuật do Đại học
Công nghệ Queensland (Anh Quốc)
IELTS 8.0 23/01/2021 08/08/2023
3 2312453003 Nguyễn Hải Đăng 10/02/2000 Cử nhân Kinh doanh Quốc tế
Đại học Hoa Sen (Anh Quốc)
IELTS 6.0 01/07/2023 24/07/2023
4 2312453004 Huỳnh Ngọc Hân 18/03/2000 Cử nhân Kinh doanh
Đại học Bedfordshire (Anh Quốc)
IELTS 6.0 12/11/2020 27/03/2023
5 2312453005 Vũ Thị Mai Hương 05/10/1994 Cử nhân Kinh tế Đại học Mở IELTS 6.0 17/08/2023 23/08/2023
6 2312453006 Nguyễn Hữu Lộc 06/03/1989 Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
Trường ĐH Ngoại thương
VSTEP 4/6 Kỳ thi
19-22/08/2023
24/04/2023
7 2312453007 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 31/10/1995 Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
Đại học FPT
VSTEP 4/6 06/08/2023 28/06/2023
8 2312453008 Ngô Thị Tuyết Thanh 20/03/2000 Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Trường ĐHNgoại thương
CT Chất lượng Cao
CĐR Tiếng Anh bậc 4/6
Tốt nghiệp 07/03/2023 12/05/2023
9 2312453009 Trần Nguyễn Bích Thy 26/02/2001 Cử nhân Kinh doanh
Đại học Bedfordshire (Anh Quốc)
IELTS 6.5 01/03/2022 24/08/2023
10 2312453010 Lê Nguyễn Hoàng Việt 13/11/2002 Cử nhân Kinh doanh
Đại học Bedfordshire (Anh Quốc)
IELTS 6.5 13/03/2022 24/07/2023
11 2312453011 Nguyễn Trần Thảo Vy 16/01/2001 Cử nhân Kinh doanh
Đại học Bedfordshire (Anh Quốc)
IELTS 6.5 26/02/2022 24/07/2023
521.29.08.2023. TTr phê duyệt danh sách ứng viên trúng tuyển Chương trình ThS QTKD MBA Northampton - Đợt 23090616425342