Bình Dương K20

343
STTHọ và tênNgành đào tạoLớp
1Bùi Trọng Huy BảoKinh tế đối ngoạiDB20KTDNBD
2Lê Hồ Cẩm TrúcKinh tế đối ngoạiDB20KTDNBD
3Nguyễn Hoàng TiếnKinh tế đối ngoạiDB20KTDNBD
4Võ Thanh Phương TúKinh tế đối ngoạiDB20KTDNBD
5Nguyễn Thiên HươngKinh tế đối ngoạiDB20KTDNBD
6Nguyễn Anh ThắngKinh tế đối ngoạiDB20KTDNBD
7Trần Thị Minh NgọcKinh tế đối ngoạiDB20KTDNBD