Bình Dương K28

351
STTHọ và tênNgành đào tạoLớp
1Nguyễn Thành TúKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
2Lê Quốc TiếnKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
3Phan Thị Bích TuyềnKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
4Võ Long MinhKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
5Ngô Thị Quốc MỹKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
6Trần Thị Thùy DươngKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
7Trương Thanh DiệuKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
8Thái Anh TùngKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
9Lê Nguyễn Cát TườngKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
10Lê Nguyễn Hoàng HiệpKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
11Nguyễn Nam TrungKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
12Đặng Thị Bảo YếnKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
13Nguyễn Thị ThúyKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
14Nguyễn Thị Thùy TrangKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
15Thái Thị Kim HuêKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
16Võ Hoàng TấnKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
17Đỗ Thanh ThúyKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
18Nguyễn Duy AnKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
19Lê Thị Trúc LamKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
20Trần Hữu TríKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
21Đỗ Thị Tố UyênKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
22Nguyễn Thị Kim LoanKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
23Đinh Thị NhungKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
24Lê Văn LợiKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
25Phạm Đình TháiKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
26Nguyễn Thị Kim LoanKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
27Đỗ Thị NghĩaKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
28Nguyễn Khánh BìnhKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
29Nguyễn Ngọc LựcKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
30Nguyễn Hải ĐăngKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
31Nguyễn Ngọc HạnhKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
32Nguyễn Minh TâmKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
33Nguyễn Hoàng PhiKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
34Phạm Thị Ngọc DiễmKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
35Mai Thị Tuyết NhungKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
36Đoàn Thị Thu TrangKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
37Nguyễn Hoàng Quang TuệKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
38Lê Quang Hoàng VũKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
39Huỳnh Ngọc Bảo TrâmKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
40Đặng Thị Hải MinhKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
41Nguyễn Phạm Hoàng DuyKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
42Nguyễn Thị Cẩm BìnhKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
43Huỳnh Đỗ Thanh NhànKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
44Lê Thị Bạch YếnKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
45Thái Kiến ThuậnKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
46Lê Thị Hồng ĐàoKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
47Nguyễn Hồng Thạch ThảoKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
48Trần Thị Cẩm VyKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
49Vương Thanh LoanKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
50Mai Ngọc GiangKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
51Phạm Khắc ThiệnKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
52Phan Vũ AnhKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
53Nguyễn Văn TámKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
54Võ Hùng PhiKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
55Nguyễn Thế VinhKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
56Nguyễn Thị Thanh HươngKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
57Lê Thị Thu VânKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
58Trương Phan QuânKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD
59Phạm Phước TrungKinh tế đối ngoạiDV28KTDNBD