Cần Thơ K05

371
STTHọ và tênNgành đào tạoLớp
1Nguyễn Ngọc BìnhTiếng Anh thương mại5
2Huỳnh Thị Thanh ChungTiếng Anh thương mại5
3Lê Quang CườngTiếng Anh thương mại5
4Lê Ngọc DiễmTiếng Anh thương mại5
5Nguyễn Chí Đăng DuyTiếng Anh thương mại5
6Võ Hương GiangTiếng Anh thương mại5
7Nguyễn Phước HạnhTiếng Anh thương mại5
8Trịnh Phối HạnhTiếng Anh thương mại5
9Nguyễn Ngọc Thanh HiềnTiếng Anh thương mại5
10Nguyễn Trần Ngọc LanTiếng Anh thương mại5
11Lê Thị Cẩm LinhTiếng Anh thương mại5
12Trương Cẩm LinhTiếng Anh thương mại5
13Nguyễn Thanh MừngTiếng Anh thương mại5
14Huỳnh Quốc NamTiếng Anh thương mại5
15Nguyễn Thu NgaTiếng Anh thương mại5
16Au Mỹ ThắmTiếng Anh thương mại5
17Bùi Thị Tuyết TrangTiếng Anh thương mại5
18Lê Trí TrungTiếng Anh thương mại5
19Võ Ngọc TuyếtTiếng Anh thương mại5
20Nguyễn Thị VãnhTiếng Anh thương mại5