Cần Thơ K23

331
STTHọ và tênNgành đào tạoLớp
1Nguyễn Thị Hạnh DungKinh tế đối ngoạiK23CT
2Trương Quốc HoaKinh tế đối ngoạiK23CT
3Tăng Tố NhiKinh tế đối ngoạiK23CT
4Giang Ngọc TàiKinh tế đối ngoạiK23CT
5Trần Thị Phương ThảoKinh tế đối ngoạiK23CT
6Ng. Quý Trần Bảo TrânKinh tế đối ngoạiK23CT
7Võ Thị Kiều TrinhKinh tế đối ngoạiK23CT
8Nguyễn Quốc TrườngKinh tế đối ngoạiK23CT
9Dương Thanh CầnKinh tế đối ngoạiK23CT
10Võ Hùng CườngKinh tế đối ngoạiK23CT
11Võ Thị Ngọc DiễmKinh tế đối ngoạiK23CT
12Nguyễn Minh ĐăngKinh tế đối ngoạiK23CT
13Lâm Thanh ĐiềnKinh tế đối ngoạiK23CT
14Lê Thị Mỹ HằngKinh tế đối ngoạiK23CT
15Nguyễn Minh HiểnKinh tế đối ngoạiK23CT
16Lâm Thị Hồng HuệKinh tế đối ngoạiK23CT
17Phạm Mạnh HùngKinh tế đối ngoạiK23CT
18Huỳnh Trung KiênKinh tế đối ngoạiK23CT
19Trần Thị Ngọc LinhKinh tế đối ngoạiK23CT
20Nguyễn Phương NgaKinh tế đối ngoạiK23CT
21Tạ Kim NgânKinh tế đối ngoạiK23CT
22Nguyễn Thị Bích NgọcKinh tế đối ngoạiK23CT
23Tạ Kim NhưKinh tế đối ngoạiK23CT
24Nguyễn Thị Cẩm NhungKinh tế đối ngoạiK23CT
25Hồ Bảo OanhKinh tế đối ngoạiK23CT
26Mai Thị Kim OanhKinh tế đối ngoạiK23CT
27Vương Ngọc PhỉKinh tế đối ngoạiK23CT
28Bùi Quốc ThắngKinh tế đối ngoạiK23CT
29Nguyễn Thị Thanh ThảoKinh tế đối ngoạiK23CT
30Trần Hương ThảoKinh tế đối ngoạiK23CT
31Nguyễn Chí ThiKinh tế đối ngoạiK23CT
32Hồ Võ Anh ThưKinh tế đối ngoạiK23CT
33Lê Thị Mỹ Lệ ThuKinh tế đối ngoạiK23CT
34Trần Quang ThươngKinh tế đối ngoạiK23CT
35Dương Ngọc TiênKinh tế đối ngoạiK23CT
36Tô Việt TriềuKinh tế đối ngoạiK23CT
37Nguyễn Ngọc TrọngKinh tế đối ngoạiK23CT
38Đặng Trần TrungKinh tế đối ngoạiK23CT
39Huỳnh Thanh TuấnKinh tế đối ngoạiK23CT
40Nguyễn Thị Thanh VânKinh tế đối ngoạiK23CT
41Nguyễn ánh XuânKinh tế đối ngoạiK23CT
42Nguyễn Thị Kim YếnKinh tế đối ngoạiK23CT
43Hồ Việt AnhKinh tế đối ngoạiK23CT
44Trần Thiên ChâuKinh tế đối ngoạiK23CT
45Nguyễn Xuân DiệuKinh tế đối ngoạiK23CT
46Nguyễn Minh ĐôKinh tế đối ngoạiK23CT
47Lê Thanh GiangKinh tế đối ngoạiK23CT
48Nguyễn Hà Mạnh LânKinh tế đối ngoạiK23CT
49Võ Phi LộcKinh tế đối ngoạiK23CT
50Hà Ngọc Phương NamKinh tế đối ngoạiK23CT
51Trần Phương NamKinh tế đối ngoạiK23CT
52Đặng Long NhânKinh tế đối ngoạiK23CT
53Văn Ngọc Thống NhấtKinh tế đối ngoạiK23CT
54Nguyễn Quốc ToảnKinh tế đối ngoạiK23CT
55Nguyễn Thanh TòngKinh tế đối ngoạiK23CT
56Ngô Khánh TrangKinh tế đối ngoạiK23CT
57Nguyễn Huỳnh ViệtKinh tế đối ngoạiK23CT
58Nguyễn Thành VyKinh tế đối ngoạiK23CT
59Đồng Thị Hoài ChămKinh tế đối ngoạiK23CT
60Nguyễn Thị Huỳnh ChâuKinh tế đối ngoạiK23CT
61Phạm Vĩnh ĐứcKinh tế đối ngoạiK23CT
62Tất Huỳnh An KhangKinh tế đối ngoạiK23CT
63Trần Minh KhoaKinh tế đối ngoạiK23CT
64Trần Bá KiênKinh tế đối ngoạiK23CT
65Võ Cao Thị Xuân LamKinh tế đối ngoạiK23CT
66Bùi Thị Quỳnh LêKinh tế đối ngoạiK23CT
67Nguyễn Thị Xuân LinhKinh tế đối ngoạiK23CT
68Nguyễn Thị Trúc LinhKinh tế đối ngoạiK23CT
69Du Thảo LyKinh tế đối ngoạiK23CT
70Lê Thị Bảo NgọcKinh tế đối ngoạiK23CT
71Huỳnh Kiều NhiKinh tế đối ngoạiK23CT
72Phạm Thị Xuân PhươngKinh tế đối ngoạiK23CT
73Trần Quốc ThiKinh tế đối ngoạiK23CT
74Nguyễn Thanh TuânKinh tế đối ngoạiK23CT
75Nguyễn Thị Thanh TuyềnKinh tế đối ngoạiK23CT
76Đinh Nguyễn BìnhKinh tế đối ngoạiK23CT
77Cao Thị Ngọc GiàuKinh tế đối ngoạiK23CT
78Trần Văn Mê KhaKinh tế đối ngoạiK23CT
79Hà Nguyễn UyênKinh tế đối ngoạiK23CT
80Lê Hữu ĐứcKinh tế đối ngoạiK23CT
81Võ Mộng Thúy LanKinh tế đối ngoạiK23CT
82Phan Phúc SơnKinh tế đối ngoạiK23CT
83Huỳnh Đăng KhoaKinh tế đối ngoạiK23CT