Chiến lược phát triển trường ĐH Ngoại thương đến năm 2030

2127

ĐẾN NĂM 2030

1. Sứ mạng, Tầm nhìn phát triển và Các giá trị cốt lõi
1.1. Sứ mạng

Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng, luật, công nghệ và ngoại ngữ; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường quốc tế hiện đại. Trường còn là nơi phổ biến tri thức khoa học, nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, là trung tâm giao lưu học thuật và văn hóa giữa các quốc gia và dân tộc trên thế giới.

1.2. Tầm nhìn phát triển

Đến năm 2030, Trường Đại học Ngoại thương là trường đại học tự chủ, theo định hướng nghiên cứu, nằm trong nhóm các trường đại học hàng đầu của khu vực. Trường bao gồm các trường trực thuộc, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, trường phổ thông chất lượng cao. Trụ sở chính của trường đặt tại Hà Nội, các phân hiệu đặt tại Hà Nội, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước và ở nước ngoài.
1.3. Các giá trị cốt lõi của trường Đại học Ngoại thương
Chất lượng – Hiệu quả – Uy tín – Chuyên nghiệp – Hiện đại

2. Các mục tiêu chiến lược
Từ nay đến năm 2030, trường cần đạt các mục tiêu sau:
2.1. Uy tín và danh tiếng của trường Đại học Ngoại thương được giữ vững và nâng cao;
2.2. Chất lượng đào tạo được nâng cao; Một số chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế trước năm 2020;
2.3. Năng lực nghiên cứu được phát triển và nâng cao, trường dần trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2030;
2.4. Năng lực quản trị và điều hành được nâng cao, trường trở thành đại học tự chủ;
2.5. Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý có đạo đức tốt, yêu nghề và đạt chuẩn chất lượng quốc gia, khu vực.2.6. Văn hóa, văn minh Đại học Ngoại thương được phát triển, hợp tác trong nước và quốc tế được mở rộng;