Cơ hội học bổng cho sinh viên chính quy tại Cơ sở II

8043

Hàng năm Cơ sở II được Nhà trường phân bổ học bổng khuyến khích học tập khoảng 7 tỷ đồng dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt gồm học bổng khuyến khích học tập dành cho tất cả sinh viên (Học bổng A), học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên chương trình đặc biệt (Học bổng B), học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có kết quả học tập tốt (học bổng C) và học bổng hỗ trợ sinh viên khó khăn dịp tết nguyên đán.

Đối với học bổng A: Năm học 2020-2021, mức học bổng dành cho sinh viên loại xuất sắc là 11.200.000 đồng/kỳ, mức giỏi là 9.200.000 đồng/kỳ và mức khá là 7.200.000 đ/kỳ. Mỗi năm sinh viên được xét học bổng cho 02 học kỳ chính.

Không chỉ có cơ hội nhận học bổng khuyến khích học tập (Học bổng A) như ở trên, sinh viên chương trình Chất lượng cao còn có cơ hội nhận học bổng dành cho sinh viên các chương trình đặc biệt (học bổng B). Năm học 2020-2021, mức học bổng B là 6.000.000/học kỳ.

Bên cạnh đó hàng năm các sinh viên là thủ khoa đầu vào, thủ khoa tốt nghiệp hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt cũng được Nhà trường quan tâm trao học bổng vào dịp Lễ Khai giảng, Lễ Tốt nghiệp và dịp tết Nguyên Đán.

Cùng với các chính sách hỗ trợ sinh viên của Nhà trường, sinh viên Cơ sở II còn có nhiều cơ hội nhận học bổng bằng tiền mặt từ doanh nghiệp với tổng mức học bổng khoảng 500.000.000 đồng/năm từ các đối tác của Cơ sở II và các học bổng là học phí các khóa học chuyên môn, khóa học ngoại ngữ, tin học với tổng giá trị học bổng lên tới 1,5 tỷ đồng/năm.