Cựu học viên chính quy K14

313
STTHọ và tênNgành đào tạo
1Nguyễn Thị Bích PhượngKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
2Trần Nguyễn Phương HuyềnKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
3Trầm Phước ThiệnKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
4Võ Văn TriềuKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
5Phạm Thị Thanh MaiKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
6Bùi Thị Kim LoanKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
7Tô Thùy TrangKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
8Phạm Kỳ AnhKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
9Đoàn Mộng HảoKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
10Nguyễn Thị Phương ChiKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
11Đặng Văn KhanhKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
12Trịnh Thị Ngọc MaiKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
13Nguyễn Thành NamKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
14Trần Văn ThiệpKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
15Ngô Thị Hoài AnKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
16Nguyễn Thị Thu HàKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
17Nguyễn Thanh TùngKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
18Nguyễn Thị Thủy MayKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
19Hoa Dạ LýKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
20Trương Thị Hoài NgọcKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
21Võ Văn CangKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
22Nguyễn Hoàng ThùyKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
23Hoàng Thị Thanh ThúyKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
24Nguyễn Thị Huyền TrânKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
25Phạm Ngọc TâmKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
26Phạm Quang ThanhKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
27Hồ Diễm PhượngKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
28Nguyễn Minh ChâuKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
29Hoàng Thị Thanh HuyềnKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế
30Ngô Thanh TâmKinh tế thế giới & Quan hệ kinh doanh quốc tế