Cựu học viên chính quy K22

408
STTHọ và tênNgành đào tạoLớp
1Nguyễn Nguyên Cát AnhKinh tế quốc tếKTQT K22 CSII
2Nguyễn Bảo GiangKinh tế quốc tếKTQT K22 CSII
3Vũ Mạnh HàKinh tế quốc tếKTQT K22 CSII
4Phùng Nguyễn Bảo HùngKinh tế quốc tếKTQT K22 CSII
5Phạm Phúc LộcKinh tế quốc tếKTQT K22 CSII
6Hồ Thị Hoàng MinhKinh tế quốc tếKTQT K22 CSII
7Võ Lệ Kiều NiKinh tế quốc tếKTQT K22 CSII
8Cù Thị Thanh NhâmKinh tế quốc tếKTQT K22 CSII
9Đồng Chí TâmKinh tế quốc tếKTQT K22 CSII
10Nguyễn Đoàn Châu ThanhKinh tế quốc tếKTQT K22 CSII
11Phạm Hải YếnKinh tế quốc tếKTQT K22 CSII
12Nguyễn Huỳnh Bá PhươngKinh tế quốc tếKTQT K22 CSII
13Lê Nguyễn Trung QuânKinh tế quốc tếKTQT K22 CSII
14Cao Thị Hoài ThuKinh tế quốc tế
15Lai Thanh Hoàng AnhQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
16Trần Phương Hạnh DungQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
17Lê Quí ĐôngQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
18Mai Bá Gia HânQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
19Quách Ngọc HânQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
20Nguyễn Thị Thu HằngQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
21Bùi Thị Ngọc HiềnQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
22Nguyễn Văn HùngQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
23Nguyễn Bảo KhanhQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
24Lê Bật LongQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
25Trần Thị Bích NgânQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
26Phan Thị Quỳnh NhiQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
27Trần Song Quỳnh NhưQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
28Nguyễn Huỳnh Kim PhươngQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
29Đặng Thị Phương ThảoQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
30Lê Thị Kim ThoaQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
31Huỳnh Liên Bảo TrânQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
32Nguyễn Hà ViQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
33Nguyễn Thị Thanh HằngQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
34Phan NhânQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
35Đậu Thị Ngọc TânQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
36Nguyễn Hoài NamQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII
37Võ Thị Ngọc HuyềnQuản trị kinh doanh quốc tếQTKD K22 CSII