Cựu học viên chính quy K23

390
STTHọ và tênNgành đào tạo
1Lê Phạm Mỹ HoànKinh tế quốc tế
2Nguyễn Cát LâmKinh tế quốc tế
3Nguyễn Thanh PhongKinh tế quốc tế
4Trần Mai PhươngKinh tế quốc tế
5Đào Thị ThànhKinh tế quốc tế
6Nguyễn Thị Hương GiangQuản trị kinh doanh quốc tế
7Phạm Quốc HuyQuản trị kinh doanh quốc tế
8Đào Thị LinhQuản trị kinh doanh quốc tế
9Cao Trần Thảo LinhQuản trị kinh doanh quốc tế
10Lê Thị Kiều NgânQuản trị kinh doanh quốc tế
11Nguyễn Thị Kim NgânQuản trị kinh doanh quốc tế
12Phạm Thị Bích NgọcQuản trị kinh doanh quốc tế
13Trần Ngọc Quỳnh NhưQuản trị kinh doanh quốc tế
14Trần Thị Phương ThảoQuản trị kinh doanh quốc tế
15Nguyễn Văn TiếnQuản trị kinh doanh quốc tế
16Lê Minh TổngQuản trị kinh doanh quốc tế
17Khổng Thị Huyền TrangQuản trị kinh doanh quốc tế
18Nguyễn Ngô Quang VũQuản trị kinh doanh quốc tế