Cựu SV TP.HCM K04

357
STTHọ và tênHệ đào tạoNgành đào tạoLớp
1Bạch Vũ Hà AnhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
2Vũ Thị Minh AnhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
3Vũ Quốc BảoBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
4Lê Thị BéBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
5Huỳnh Văn BìnhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
6Trương Vĩnh ChánhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
7Võ Thị ChâuBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
8Hứa Ngọc ChiếnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
9Vũ Văn ChươngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
10Hàng Thị DungBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
11Nguyễn Đức DũngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
12Nguyễn Thị Kim DungBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
13Nguyễn Thị Vân DungBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
14Tôn Thất Anh DũngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
15Vũ Tiến ĐạtBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
16Hồ Hoàng ĐứcBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
17Lê Thị ĐứcBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
18Vũ Thế ĐứcBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
19Nguyễn Thị Thu GiangBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
20Hoàng Thị Thu HàBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
21Nguyễn Hải HàBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
22Nguyễn Thị Vân HàBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
23Nguyễn Thu HàBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
24Hoàng Xuân HảiBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
25Vũ Nguyên HảiBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
26Phạm Thị Xuân HằngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
27Ngô Mai HạnhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
28Trần Mỹ HiềnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
29Nguyễn Hữu HiếuBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
30Nguyễn Ngọc HiếuBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
31Lâm Thu HoaBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
32Nguyễn Thị Thu HoaBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
33Phạm Hoàng HoaBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
34Trần Hồng HoaBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
35Trần Việt HoàiBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
36Nguyễn Văn HồngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
37Đỗ Cao HùngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
38Hoàng Lê Hữu HùngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
39Lê HùngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
40Nguyễn Quốc HưngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
41Nguyễn Quang HưngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
42Trương Thị Bích HươngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
43Võ Thị Thu HươngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
44Nguyễn Đức HuyBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
45Lương Thanh HuyềnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
46Vũ Thanh HuyềnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
47Nguyễn Đức KhoaBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
48Đào Kim LâmBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
49Bùi Gia LâmBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
50Trần Thanh LanBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
51Nguyễn Trung LậpBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
52Hoàng Thị Thu LiênBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
53Mai Thị Bạch LiênBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
54Hà Xuân LinhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
55Lê Nguyên LinhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
56Phan Văn LợiBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
57Nguyễn Phước LuậtBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
58Lê Thanh LươngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
59Bùi Đỗ Kiều LyBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
60Nguyễn Thị Hồng MaiBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
61Phùng Quốc MẫnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
62Lê Vân MâyBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
63Hà Ngọc MinhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
64Trần Ngọc MinhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
65Đoàn NamBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
66Hoàng Tiến NamBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
67Dương Thị Phi NgaBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
68Hồ Thị Tuyết NgaBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
69Võ Thị Huỳnh NgaBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
70Từ Tuyết NgânBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
71Dương Khiết NghiBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
72Đặng Trang Viễn NgọcBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
73Nguyễn Thị Thủy NgọcBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
74Trương Thị Minh NgọcBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
75Trần Thị Bích NgọcBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
76Lê Thị Thu NguyệtBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
77Huỳnh Phong NhãBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
78Hoàng Tân NhânBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
79Vương Ngọc Trúc NhưBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
80Nguyễn Thị Kim OanhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
81Tạ Đăng PhướcBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
82Đặng Trần PhươngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
83Nguyễn Huy PhươngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
84Trương Công PhươngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
85Nguyễn Hữu QuáBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
86Nguyễn Văn QuýBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
87Lâm Thị Lệ QuyênBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
88Lê Văn SángBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
89Đinh Ngọc SơnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
90Hà Minh SơnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
91Trần Thị Trúc SơnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
92Lê Anh TàiBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
93Ngụy Lương Xuân TâmBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
94Trương Hồng TâmBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
95Cao Hùng TấnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
96Dương Mai ThànhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
97Lê Quốc ThànhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
98Lê Trường ThanhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
99Nguyễn Thiên ThanhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
100Võ Văn ThanhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
101Phan Nguyễn Nhật ThảoBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
102Nguyễn Hữu ThọBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
103Chương Thị Minh ThưBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
104Nguyễn Thanh ThủyBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
105Phạm Diệu ThúyBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
106Hồ Thị Thào TrinhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
107Lương ThịTuyết TrinhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
108Lê Tố TrinhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
109Vũ Xuân TrungBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
110Nguyễn Trọng Anh TúBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
111Đặng Đình TuấnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
112Nguyễn Lương Anh TuấnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
113Nguyễn Xuân Viết TuấnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
114Trần Thanh TuấnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
115Phan Thị Ngọc TuyếtBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
116Nguyễn Thanh UyênBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
117Nguyễn Thành VinhBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
118Võ Thị Thu HồngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
119Đoàn Thị Hồng VânBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
120Thái Anh TuấnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
121Đào Thúy PhươngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
122Đỗ Ngọc SơnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
123Nguyễn Hoàng TuấnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
124Nguyễn Văn PhươngBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
125Trần Minh NguyệtBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
126Nguyễn Thị Thu HiềnBằng 2 - VLVHKinh tế ngoại thương
127Đoàn Ngọc Nhật AnLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
128Phan Thị Thúy AnLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
129Vũ Nguyên Quỳnh AnhLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
130Nguyễn Mai AnhLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
131Nguyễn Thụy Phương AnhLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
132Vương Thị Ngọc BíchLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
133Nguyễn Trần Tú AnhLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
134Nguyễn Ngọc ChâuLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
135Nguyễn Thị Hoàng DiễmLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
136Nguyễn Thị Thu DịuLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
137Võ Thị Mỹ DungLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
138Huỳnh Thị Kim DungLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
139Lý Thị Mỹ DungLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
140Bùi Thị DungLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
141Phạm Thị Ngọc GiàuLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
142Huỳnh Thị Nhi HạnhLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
143Nguyễn Thị Thùy DungLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
144Nguyễn Trương Minh HiếuLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
145Phạm Thị HồngLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
146Nguyễn Thị Thu HươngLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
147Nguyễn Khánh HùngLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
148Đặng Thị Thúy KiềuLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
149Huỳnh Tấn LộcLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
150Huỳnh Thị Tuyết MaiLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
151Phạm Thị Ái MỹLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
152Nguyễn Trần Thúy NgaLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
153Nguyễn Trần Bảo NgọcLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
154Phạm Ngọc HiềnLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
155Võ Hoàng Trúc LâmLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
156Nguyễn Thị Hồng PhấnLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
157Nguyễn Ngọc Anh PhượngLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
158Nguyễn Thị Lan PhươngLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
159Phan Thị PhươngLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
160Võ Nguyên Thúy QuyênLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
161Nguyễn Thị Bảo QuyênLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
162Phạm Thái SơnLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
163Nguyễn Thị Hồng SươngLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
164Trần Lệ ThanhLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
165Nguyễn Thanh Thoại VyLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
166Phạm Thị Kim ThoLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
167Huỳnh Mộng ThuLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
168Đỗ Thị Thu ThủyLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
169Lâm Lưu ThủyLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
170Phạm Thị Ngọc ThủyLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
171Nguyễn Thị Thanh TịnhLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
172Phạm Quang Sơn TràLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
173Phan Anh TúLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
174Nguyễn Cẩm TúLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
175Đỗ Ngọc Thảo UyênLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
176Nguyễn Trần Khánh UyênLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
177Lê Hoài Khánh ViLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
178Đào Hồng ViệtLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
179Lê Nguyễn Ngân XuyênLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
180Nguyễn Thị Phương LoanLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
181Nguyễn Thị Phương MinhLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
182Nguyễn Thành NhânLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
183Võ Tấn ThiLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
184Nguyễn Lê Kiều ThuLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
185Nguyễn Võ Chí ThụcLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
186Nguyễn Thị Kim ThúyLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
187Nguyễn Thị Huyền TrangLiên thông - CQQuản trị kinh doanh quốc tếA1/K4-LT
188Trần Thiên ÂnLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
189Hồ Hữu Minh ChâuLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
190Phạm Thị BạchLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
191Nguyễn Lan ChiLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
192Nguyễn Trần Phương HàLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
193Nguyễn Thị Kim DungLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
194Nguyễn Thị Ngọc HânLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
195Phan Thị Mỹ HằngLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
196Lê Thị Ánh NguyệtLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
197Hồ Thanh HàLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
198Đặng Ngọc HàLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
199Võ Trọng NguyênLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
200Đỗ Hoàng Phương ThảoLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
201Đoàn Thị HiếuLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
202Nguyễn Quốc HưngLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
203Trương Công HòaLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
204Nguyễn Thị HuếLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
205Trần Diễm HuyLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
206Nguyễn Xuân Thúy HuỳnhLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
207Lương Minh ThuậnLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
208Tô Duy KhánhLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
209Đặng Văn KỳLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
210Dương Trần LâmLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
211Trần Thị Diễm ThúyLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
212Đàm Thị Thu ÚtLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
213Đoàn Thục TrangLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
214Nguyễn Thùy TrangLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
215Đỗ Thi Mỹ LinhLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
216Nguyễn Thị Khánh LinhLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
217Trần Thị Hồng LinhLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
218Nguyễn Thị Kim LinhLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
219Phan Ái LinhLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
220Nguyễn Tường VyLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
221Trần Thị LợiLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
222Nguyễn Ngọc LuânLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
223Lê Anh MinhLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
224Nguyễn Thị ThinhLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
225Nguyễn Thu NgaLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
226Nguyễn Thị Kim NgânLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
227Huỳnh Trí Phương TùngLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
228Hồ Thị Yến NguyênLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
229Lê Thành TrungLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
230Lê Thị Hồng NhungLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
231Nguyễn Huy TrungLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
232Hoàng Thị Hồng OanhLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
233Phạm Văn TuấnLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
234Lê Thị Thanh PhươngLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
235Lê Thị Hoàng QuỳnhLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
236Phạm Ngô SơnLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
237Thái Anh TuấnLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
238Trần Thị Minh VânLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT
239Nguyễn Hoàng LongLiên thông - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếA2/K4-LT