Cựu SV TP.HCM K20

439
STTHọ và tênHệ đào tạoNgành đào tạoLớp
1Vũ Thị Thúy LiênBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
2Quách Văn ThiềuBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
3Đỗ Quang CườngBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
4Nguyễn Thị Hồng XuânBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
5Trần Cẩm ThươngBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
6Lâm Quốc ThanhBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
7Võ Trọng KhoaBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
8Lê Thị HanhBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
9Nguyễn Văn ĐứcBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
10Nguyễn Ngọc Lan AnhBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
11Nguyễn Văn HồngBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
12Trần Bảo NgọcBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
13Ngô Thị Kiều TrangBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
14Khổng Minh TâmBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
15Nguyễn Minh TâmBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
16Nguyễn Phương ThảoBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
17Hồ Thị ái ViệtBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
18Nguyễn Quang HùngBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
19Lê Thị Minh ThyBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
20Nguyễn Thị Xuân HươngBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
21Nguyễn Trọng NgọcBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
22Phạm Hải YếnBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
23Nguyễn Thanh PhươngBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
24Phạm Thanh TuyềnBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
25Mai Ngọc HàBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
26Nguyễn Thị Ngọc ThảoBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
27Võ Nhật HảoBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
28Phạm Thị Mai PhươngBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
29Cao Thị Thanh ThủyBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
30Trần Ngọc ThảoBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
31Đặng Thị PhượngBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
32Huỳnh Thị Thùy LinhBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
33Nguyễn Hoàng Bích ThảoBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
34Huỳnh Thị Thu ThảoBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
35Đặng Thị Huyền TrangBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
36Lê Hà TùngBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
37Nguyễn Thị ThảoBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
38Lã Thị Phương ThảoBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
39Nguyễn Thị Thu TâmBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
40Bùi Thị Thúy HằngBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
41Phạm Thị OanhBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
42Trần Thị Mỹ LinhBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
43Hoàng TiếnBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
44Trần Đỗ Thúy ViBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
45Võ Trung CangBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
46Lý Mỹ TrúcBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
47Nguyễn Thị Thùy DungBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
48Trần Ngọc TuấnBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
49Hồ Quốc HưngBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
50Phan Thị Hoài MiBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
51Trần Thị Kim AnhBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
52Thới Thiện PhátBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
53Bùi Thị Kim QuýBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
54Lê Hiếu LiêmBằng 2 - VLVHKinh tế đối ngoạiDB20KTDN01
55Nguyễn Thị Thanh HuyềnBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
56Trần Trung ThànhBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
57Bùi Thu HàBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
58Trần Nguyễn Thái HòaBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
59Nguyễn Thị Kim HuệBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
60Lê Văn ĐơnBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
61Nguyễn Thành TrungBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
62Võ Thị Thanh LoanBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
63Nguyễn Thị Thu NhànBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
64Lý Lương ThiệnBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
65Đoàn Lê Thanh GiangBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
66Nguyễn Thanh XumBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
67Nguyễn Thị Bích HạnhBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
68Đinh Thị ThoanBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
69Nguyễn Thị HiềnBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
70Thái Danh ToạiBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
71Phạm Thị Thanh HiềnBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
72Lê Thị Bích HừngBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
73Lê Quốc DuẩnBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
74Phạm Huy HiệuBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
75Khương Trọng HiệpBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
76Huỳnh Văn VũBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
77Huỳnh Thị Mỹ XuânBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
78Nguyễn Minh ThànhBằng 2 - VLVHQuản trị kinh doanh quốc tếDB20KDQT01
79La Hoàng AnhVLVHKinh tế đối ngoại
80Lê Ngọc AnhVLVHKinh tế đối ngoại
81Trần Lan AnhVLVHKinh tế đối ngoại
82Vũ Thục AnhVLVHKinh tế đối ngoại
83Phạm Nguyễn Linh BảoVLVHKinh tế đối ngoại
84Huỳnh Thị Mộng ChâuVLVHKinh tế đối ngoại
85Lê Công Minh DuậtVLVHKinh tế đối ngoại
86Nguyễn Thụy Bảo DuyVLVHKinh tế đối ngoại
87Trần Văn DuyênVLVHKinh tế đối ngoại
88Trần Chí DũngVLVHKinh tế đối ngoại
89Bùi Thị Hải ĐăngVLVHKinh tế đối ngoại
90Lê Hải ĐăngVLVHKinh tế đối ngoại
91Nguyễn Hoàng ĐứcVLVHKinh tế đối ngoại
92Phạm Hồ Thu HiềnVLVHKinh tế đối ngoại
93Bùi Mạnh HùngVLVHKinh tế đối ngoại
94Phạm Văn HùngVLVHKinh tế đối ngoại
95Võ Thanh HùngVLVHKinh tế đối ngoại
96Nguyễn Quốc HưngVLVHKinh tế đối ngoại
97Đinh Ngọc Thiên HươngVLVHKinh tế đối ngoại
98Huỳnh Thị Kim LiênVLVHKinh tế đối ngoại
99Lê Thị Thanh LoanVLVHKinh tế đối ngoại
100Trần Hồng LoanVLVHKinh tế đối ngoại
101Nguyễn Đại PhúVLVHKinh tế đối ngoại
102Lý Duy PhươngVLVHKinh tế đối ngoại
103Trần Thị Ngọc PhươngVLVHKinh tế đối ngoại
104Huỳnh Kim KhánhVLVHKinh tế đối ngoại
105Đặng Văn TháiVLVHKinh tế đối ngoại
106Nguyễn Thị Hoàng ThuVLVHKinh tế đối ngoại
107Trương Thị Huyền ThuVLVHKinh tế đối ngoại
108Phan Diệp Lệ ThúyVLVHKinh tế đối ngoại
109Nguyễn Thị Khánh TiênVLVHKinh tế đối ngoại
110Nguyễn Thị Thu TrâmVLVHKinh tế đối ngoại
111Lý Quốc TuấnVLVHKinh tế đối ngoại
112Trần Bảo TuấnVLVHKinh tế đối ngoại
113Trần Quốc TuấnVLVHKinh tế đối ngoại
114Đinh Thị Tú VânVLVHKinh tế đối ngoại
115Lương Thị Kim VuiVLVHKinh tế đối ngoại
116Trần Thị Ngọc ÁnhVLVHKinh tế đối ngoại
117Nguyễn Thị AnVLVHKinh tế đối ngoại
118Lương Thị Kim ChiVLVHKinh tế đối ngoại
119Võ Thị Hồng CơVLVHKinh tế đối ngoại
120Dương Thị Minh HiềnVLVHKinh tế đối ngoại
121Sử Ngọc HoànhVLVHKinh tế đối ngoại
122Bùi Duy HùngVLVHKinh tế đối ngoại
123Nguyễn Vĩnh Duy LinhVLVHKinh tế đối ngoại
124Trần Thị Thùy LinhVLVHKinh tế đối ngoại
125Nguyễn Thành LongVLVHKinh tế đối ngoại
126Huỳnh Thị LýVLVHKinh tế đối ngoại
127Bùi Quang ThànhVLVHKinh tế đối ngoại
128Nguyễn Lê ThànhVLVHKinh tế đối ngoại
129Nguyễn Chí ThiệnVLVHKinh tế đối ngoại
130Trần Thị Hồng ThơmVLVHKinh tế đối ngoại
131Trần Thanh ThủyVLVHKinh tế đối ngoại
132Phan Công TrinhVLVHKinh tế đối ngoại
133Nguyễn Minh TuấnVLVHKinh tế đối ngoại
134Phạm Kim ThànhVLVHKinh tế đối ngoại
135Trần Kim HữuVLVHKinh tế đối ngoại
136Nguyễn Ngọc ThuậnVLVHKinh tế đối ngoại
137Nguyễn Thị Thùy AnVLVHKinh tế đối ngoại
138Đỗ Duy AnhVLVHKinh tế đối ngoại
139Vương Thị Hồng ChâuVLVHKinh tế đối ngoại
140Huỳnh Thị Bạch CúcVLVHKinh tế đối ngoại
141Hồ Thị Tuyết DungVLVHKinh tế đối ngoại
142Lê Đoan DungVLVHKinh tế đối ngoại
143Nguyễn Thị DuyênVLVHKinh tế đối ngoại
144Dương Tiến DũngVLVHKinh tế đối ngoại
145Hồ Huy DươngVLVHKinh tế đối ngoại
146Lê Quốc ĐạiVLVHKinh tế đối ngoại
147Hoàng Thanh ĐạtVLVHKinh tế đối ngoại
148Nguyễn Tấn ĐịnhVLVHKinh tế đối ngoại
149Đông Hoài GiangVLVHKinh tế đối ngoại
150Nguyễn Văn HảiVLVHKinh tế đối ngoại
151Nguyễn Thị HạnhVLVHKinh tế đối ngoại
152Đô Thị Bích HằngVLVHKinh tế đối ngoại
153Hà Thị HằngVLVHKinh tế đối ngoại
154Hà Thị Minh HằngVLVHKinh tế đối ngoại
155Trương Thị Thanh HằngVLVHKinh tế đối ngoại
156Hoàng Thị Thu HiềnVLVHKinh tế đối ngoại
157Bùi Ngô Ngọc HoaVLVHKinh tế đối ngoại
158Huỳnh Thị Kim HoàngVLVHKinh tế đối ngoại
159Nguyễn Thị Mai HươngVLVHKinh tế đối ngoại
160Huỳnh Minh KhảiVLVHKinh tế đối ngoại
161Trịnh Văn KhôiVLVHKinh tế đối ngoại
162Trần Gia LinhVLVHKinh tế đối ngoại
163Hà Thị Khánh LyVLVHKinh tế đối ngoại
164Châu Minh NgọcVLVHKinh tế đối ngoại
165Hoàng Thị Minh NgọcVLVHKinh tế đối ngoại
166Lê Thị Tiểu NgọcVLVHKinh tế đối ngoại
167Nguyễn Thụy Bảo NgọcVLVHKinh tế đối ngoại
168Lê Thành NhânVLVHKinh tế đối ngoại
169Nguyễn Thị Yến OanhVLVHKinh tế đối ngoại
170Bùi Văn PhúcVLVHKinh tế đối ngoại
171Lê Thị Vân PhượngVLVHKinh tế đối ngoại
172Trần Lê Thúy PhượngVLVHKinh tế đối ngoại
173Huỳnh Thị Kim QuyVLVHKinh tế đối ngoại
174Trần Nguyên Nhạn QuyênVLVHKinh tế đối ngoại
175Lại Thị SaVLVHKinh tế đối ngoại
176Nguyễn Thị Thanh TàiVLVHKinh tế đối ngoại
177Phạm Thanh BìnhVLVHKinh tế đối ngoại
178Nguyễn Bách ChiếnVLVHKinh tế đối ngoại
179Đặng Thị Ánh GiangVLVHKinh tế đối ngoại
180Nguyễn Văn HạcVLVHKinh tế đối ngoại
181Trần Thu HằngVLVHKinh tế đối ngoại
182Trịnh Văn Đăng KhanhVLVHKinh tế đối ngoại
183Đỗ Thị Như Hoàng KimVLVHKinh tế đối ngoại
184Nguyễn Thị Diễm LoanVLVHKinh tế đối ngoại
185Võ Thành LongVLVHKinh tế đối ngoại
186Dư Thị Phương NamVLVHKinh tế đối ngoại
187Lê Hoài NamVLVHKinh tế đối ngoại
188Hoàng Thị Phương NgaVLVHKinh tế đối ngoại
189Ngô Thị Hồ NgọcVLVHKinh tế đối ngoại
190Đoàn Thị PhướcVLVHKinh tế đối ngoại
191Châu Thời Châu QuếVLVHKinh tế đối ngoại
192Bùi Thúy QuyênVLVHKinh tế đối ngoại
193Lý Thị Thanh ThúyVLVHKinh tế đối ngoại
194Lê Ngọc ThanhVLVHKinh tế đối ngoại
195Trương Văn ThanhVLVHKinh tế đối ngoại
196Nguyễn Thị Thu ThảoVLVHKinh tế đối ngoại
197Văn Thị Bích ThảoVLVHKinh tế đối ngoại
198Vũ Duy ThăngVLVHKinh tế đối ngoại
199Lê Thị ThămVLVHKinh tế đối ngoại
200Bùi Cao ThắngVLVHKinh tế đối ngoại
201Bùi Xuân ThịnhVLVHKinh tế đối ngoại
202Nguyễn Thị Thanh ThoaVLVHKinh tế đối ngoại
203Hoàng Văn ThọVLVHKinh tế đối ngoại
204Bùi Phụ Tá ThôngVLVHKinh tế đối ngoại
205Nguyễn Ngọc ThơiVLVHKinh tế đối ngoại
206Mai ThuậnVLVHKinh tế đối ngoại
207Lê Cao Ngọc ThúyVLVHKinh tế đối ngoại
208Bùi Hoàng Anh ThưVLVHKinh tế đối ngoại
209Võ Thị Thủy TiênVLVHKinh tế đối ngoại
210Nguyễn Bùi ToànVLVHKinh tế đối ngoại
211Hồ Thị Thư TrangVLVHKinh tế đối ngoại
212Nguyễn Thị Minh TrangVLVHKinh tế đối ngoại
213Nguyễn Thị Minh TrangVLVHKinh tế đối ngoại
214Nguyễn Thị Quỳnh TrangVLVHKinh tế đối ngoại
215Lý Thị Thanh TrúcVLVHKinh tế đối ngoại
216Nguyễn Hoàng Phương UyênVLVHKinh tế đối ngoại
217Nguyễn Quốc ViệtVLVHKinh tế đối ngoại
218Ngô Bùi Khánh ĐứcVLVHKinh tế đối ngoại
219Cao Trường GiangVLVHKinh tế đối ngoại
220Ngô Thị Lan PhươngVLVHKinh tế đối ngoại
221Vũ Ngọc Hùng PhươngVLVHKinh tế đối ngoại
222Nguyễn Trọng ToànVLVHKinh tế đối ngoại
223Đặng Khánh ĐiệpVLVHKinh tế đối ngoại
224Nguyễn Hồng ĐứcVLVHKinh tế đối ngoại
225Nguyễn Thu Diệu HằngVLVHKinh tế đối ngoại
226Huỳnh Thị Ngọc HảoVLVHKinh tế đối ngoại
227Nguyễn Thị Thanh HiềnVLVHKinh tế đối ngoại
228Võ Mai LoanVLVHKinh tế đối ngoại
229Bùi Đắc Anh TàiVLVHKinh tế đối ngoại
230Nguyễn Hà Kim ThanhVLVHKinh tế đối ngoại
231Lê Nguyễn Quỳnh ThảoVLVHKinh tế đối ngoại
232Lê Thị Thanh ThúyVLVHKinh tế đối ngoại
233Nguyễn Thị ThủyVLVHKinh tế đối ngoại
234Nguyễn Thị Hồng VânVLVHKinh tế đối ngoại
235Phạm Đăng VinhVLVHKinh tế đối ngoại
236Trần Huy VượngVLVHKinh tế đối ngoại
237Trần Thanh AnVLVHKinh tế đối ngoại
238Nguyễn Trọng BìnhVLVHKinh tế đối ngoại
239Nguyễn Hữu ThànhVLVHKinh tế đối ngoại
240Phan Thị ThảoVLVHKinh tế đối ngoại
241Nguyễn Thị Ngọc ThủyVLVHKinh tế đối ngoại
242Trần Anh ThưVLVHKinh tế đối ngoại
243Hoàng Thị Khánh TrangVLVHKinh tế đối ngoại
244Nguyễn Đức Thu VânVLVHKinh tế đối ngoại
245Lê Thị YếnVLVHKinh tế đối ngoại
246Võ Thị Hoàng YếnVLVHKinh tế đối ngoại
247Nguyễn Thị LuậnVLVHKinh tế đối ngoại
248Trần Minh QuangVLVHKinh tế đối ngoại
249Huỳnh Thị Phi ÁnhVLVHKinh tế đối ngoại
250Nguyễn Lê NamVLVHKinh tế đối ngoại
251Phạm Như QuỳnhVLVHKinh tế đối ngoại