Cựu SV TP.HCM K23

417
STTHọ và tênHệ đào tạoNgành đào tạoLớp
1Trần Lê Quế AnhVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
2Nguyễn Thụy Mai AnhVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
3Trần Vũ BảoVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
4Nguyễn Thị BìnhVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
5Nguyễn Đức BửuVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
6Hoàng Văn ChươngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
7Phạm Xuân ChưởngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
8Phạm Thị Ngọc DiệpVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
9Nguyễn Tiến DũngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
10Nguyễn Thị HằngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
11Nguyễn Thị HiệpVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
12Trần Thị Tố HoaVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
13Vũ Hữu KếVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
14Trần Phạm Bích LiênVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
15Nguyễn Bá LinhVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
16Cao Thị Xuân LinhVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
17Nguyễn Văn LôVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
18Phạm Nguyễn Thùy LoanVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
19Trần Thị Ngọc LoanVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
20Nguyễn Thị Thúy NgaVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
21Hoàng Lưu NgânVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
22Nguyễn Trung NhânVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
23Phạm Thanh NhànVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
24Nguyễn Văn PhongVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
25Nguyễn Ngọc QuânVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
26Lê Văn SangVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
27Nguyễn Thanh SươngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
28Đặng Thị Xuân ThắmVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
29Trần Thị Mai ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
30Vương Đức ThiệnVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
31Lê Thị Thu HàVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
32Đinh Quốc ToànVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
33Trần Minh AnhVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
34Đào Thị Vân AnhVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
35Nguyễn Ngọc Trâm AnhVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
36Trần Thụy BíchVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
37Nguyễn Thị Ngọc ChâuVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
38Lê Thị Quỳnh ChâuVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
39Vũ Tiến ĐạtVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
40Lê Văn ĐồngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
41Vũ Xuân ĐồngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
42Nguyễn Thị HiềnAVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
43Nguyễn Thị HiềnBVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
44Nguyễn Quang HiệpVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
45Nguyễn Thị Hồng HoaVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
46Phạm Thị Thúy HồngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
47Nguyễn Thị Thanh HồngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
48Lê Thị Anh ThưVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
49Đinh Thị Thanh ThủyVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
50Nguyễn Thị Bích TrâmVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
51Võ Thị Bảo TrânVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
52Trần Bình TrọngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
53Huỳnh Trọng TrungVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
54Nguyễn Đức TrưởngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
55Bùi Thanh TuấnVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
56Nguyễn Anh TuấnVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
57Hoàng Anh TuấnVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
58Lê Thị Ngọc TuyếtVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
59Đặng Thúy VânVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
60Lê Thị Tuyết VânVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
61Nguyễn Đình VinhVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
62Đào Quang VượngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
63Trần Thị HoaVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
64Trần Thanh HàVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
65Hồ Thị Việt AnVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
66Vũ Nguyễn Thùy AnhVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
67Lê Thị Hồng CẩmVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
68Nguyễn Thị DungVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
69Bùi Văn HảiVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
70Nguyễn Thị HạnhVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
71Huỳnh Thị HiênVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
72Nguyễn Xuân HoạtVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
73Nguyễn Thị Thái HươngVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
74Trần Minh HuyVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
75Nguyễn Tuấn KhôiVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
76Hán Thị LinhVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
77Ngô Tùng LinhVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
78Nguyễn Thanh LoanVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
79Từ Gia LợiVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
80Nguyễn Hoàng MaiVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
81Huỳnh Tiến MẫnVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
82Đặng Thị Nhật MinhVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
83Đỗ Văn MinhVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
84Dương Ngọc MỹVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
85Vũ Thị Thanh NgaVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
86Trần Thị Phương NgaVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
87Bùi Thị Mỹ NgaVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
88Hồ Thị NgàVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
89Phạm Tiết NgânVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
90Lê Thị Hồng NhungVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
91Nguyễn Hồng NhungAVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
92Nguyễn Hồng NhungBVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
93Nguyễn Thị OanhVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
94Trần Thị Thu PhươngAVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
95Nguyễn Ngọc PhươngAVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
96Võ Thị PhươngVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
97Lê Thị Hà PhươngVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
98Huỳnh Đăng QuangVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
99Vũ Thị Bích SenVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
100Lâm Chí TàiVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
101Nguyễn Hoàng TâmVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
102Đỗ Kim TấnVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
103Trần Thị Ngọc ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
104Nguyễn Thị Ngọc ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
105Phan Văn ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
106Trần Nhựt ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
107Phạm Thị Quỳnh ThoaVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
108Hứa Thị ThúyVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
109Trần Thị Thu ThủyVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
110Nguyễn Thị Thanh ThuỷVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
111Huỳnh Thị Mỵ TiênVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
112Phạm Ngọc Phương TrangVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
113Trần Thị Tố UyênVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
114Nguyễn Thị Anh KhoaVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
115Nguyễn Thị Khánh LyVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
116Vũ Hồng PhongVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
117Nguyễn Loan AnhVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
118Nguyễn Thành CaoVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
119Trần Dinh ĐiềnVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
120Trần Thị Ngọc HàVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
121Ngô Phạm Đình HàoVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
122Nguyễn Thị Hồng ChâuVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
123Huỳnh Tấn HùngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
124Mai Duy NamVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
125Lê Thị Bích PhượngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
126Phạm Công ThoạiVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
127Nguyễn Đức HiếuVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
128Nguyễn Thị DiệuVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
129Phan Thị Thùy DungVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
130Nguyễn Thị Hạnh HoaVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
131Ninh Thị Hồng HườngVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
132Hồ Đại LăngVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
133Phạm Thị NgọcVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
134Nguyễn Thị Thùy DươngVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
135Phan Thị Ngọc ĐèoVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
136Trần Văn KhanhVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
137Nguyễn Đồng MinhVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
138Mai Vân NgaVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
139Vũ Thị Tuyết NhungVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
140Kiều Thế MinhVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
141Nguyễn Thị Ngọc TuyềnVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
142Tr?n Th? Minh TuyềnVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
143Vũ Thị MôVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
144Phùng Kim QuangVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
145Đinh Chiến ThắngVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
146Nhm Xun ThắngVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
147Uông Thị Nhật ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
148Bùi Minh ToánVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
149Nguyễn Thị Huyền TrâmVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
150Nguyễn Thị Thu TrangVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
151Hoàng Thúy HàVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
152Phạm Thị NgoanVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
153Trương Hoàng NguyênVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
154Nguyễn Thị NguyệtVLVHKinh tế đối ngoạiK23A1
155Nguyễn Việt DũngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
156Đỗ Duy ĐứcVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
157Nguyễn Nhật HòaVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
158Phạm Thế HồngVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
159Nguyễn Thị Hương ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
160Tăng Thiên TriềuVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
161Nguyễn Thị Xuân HàVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
162Nguyễn Thị Kim DungVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
163Ngô Phạm Thúy HiềnVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
164Phạm Thị Hồng NgaVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
165Nguyễn Thị Châu TuyềnVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
166Nghiêm Đình XuânVLVHKinh tế đối ngoạiK23A2
167Phạm Minh KhoaVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
168Kiều Huyền LinhVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1
169Lâm Thị Hoài TrinhVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
170Nguyễn Thị Hải YếnVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
171Đào Thị Chính TâmVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
172Trần Thị Thu ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
173Nguyễn Thị Thảo TrangVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
174Ninh Khánh TùngVLVHKinh tế đối ngoạiK23B2
175Hồng Thị Thanh NguyệtVLVHKinh tế đối ngoạiK23B1