Cựu SV TP.HCM K24

432
STTHọ và tênHệ đào tạoNgành đào tạoLớp
1Nguyễn Ngọc Thanh HảiVLVHKinh tế đối ngoạiA1
2Nguyễn Thị LanVLVHKinh tế đối ngoạiA1
3Nguyễn Thị PhượngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
4Vũ Thị Hoài PhươngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
5Nguyễn Thị YếnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
6Võ Thị Hồng HảiVLVHKinh tế đối ngoạiB1
7Phạm Thị ThơmVLVHKinh tế đối ngoạiB1
8Nguyễn Thị Minh Thùy BVLVHKinh tế đối ngoạiB1
9Bùi Thị Kim HuyềnVLVHKinh tế đối ngoạiA1
10Phạm Đoan LiênVLVHKinh tế đối ngoạiA1
11Nguyễn Thị Mai LyVLVHKinh tế đối ngoạiA1
12Võ Thị Quế ThanhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
13Nguyễn Thị Thúy ViVLVHKinh tế đối ngoạiB2
14Nguyễn Ngọc Thanh HảiVLVHKinh tế đối ngoạiA1
15Nguyễn Thị LanVLVHKinh tế đối ngoạiA1
16Nguyễn Thị PhượngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
17Vũ Thị Hoài PhươngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
18Nguyễn Thị YếnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
19Võ Thị Hồng HảiVLVHKinh tế đối ngoạiB1
20Phạm Thị ThơmVLVHKinh tế đối ngoạiB1
21Nguyễn Thị Minh Thùy BVLVHKinh tế đối ngoạiB1
22Bùi Thị Kim HuyềnVLVHKinh tế đối ngoạiA1
23Phạm Đoan LiênVLVHKinh tế đối ngoạiA1
24Nguyễn Thị Mai LyVLVHKinh tế đối ngoạiA1
25Võ Thị Quế ThanhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
26Nguyễn Thị Thúy ViVLVHKinh tế đối ngoạiB2
27Lê Thùy AnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
28Nguyễn Thị Ngọc BíchVLVHKinh tế đối ngoạiA1
29Nguyễn Cao ĐàiVLVHKinh tế đối ngoạiA1
30Nguyễn Thị Nguyệt HằngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
31Trần Thúy HằngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
32Nguyễn Quốc HưngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
33Trịnh Phi HùngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
34Ngô Thị Thanh HuyềnVLVHKinh tế đối ngoạiA1
35Nguyễn Thị Trúc LiênVLVHKinh tế đối ngoạiA1
36Nguyễn Phi LongVLVHKinh tế đối ngoạiA1
37Vũ Mạnh MừngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
38Hoàng Văn NgọVLVHKinh tế đối ngoạiA1
39Huỳnh Kim ThoaVLVHKinh tế đối ngoạiA1
40Nguyễn Ánh ThùyVLVHKinh tế đối ngoạiA1
41Nguyễn Thị HiềnVLVHKinh tế đối ngoạiA1
42Nguyễn Quốc ChiếnVLVHKinh tế đối ngoạiA1
43Trần Thị Thái AnVLVHKinh tế đối ngoạiA1
44Lê Thị NguyệtVLVHKinh tế đối ngoạiA1
45Phạm Thị NhịVLVHKinh tế đối ngoạiA1
46Lê Thị PhượngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
47Lê Hồng PhươngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
48Hoàng Thị Minh NgọcVLVHKinh tế đối ngoạiA2
49Hồ Đắc PhúVLVHKinh tế đối ngoạiA2
50Phan Văn QuốcVLVHKinh tế đối ngoạiA2
51Nguyễn Thị Thanh TâmVLVHKinh tế đối ngoạiA2
52Nguyễn Văn ThànhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
53Nguyễn Thị Minh ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiA2
54Nguyễn Thị ThuVLVHKinh tế đối ngoạiA2
55Trương Nhật ThyVLVHKinh tế đối ngoạiA2
56Huỳnh Công TínhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
57Nguyễn Lệ ToànVLVHKinh tế đối ngoạiA2
58Huỳnh Thị Kiều TrinhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
59Nguyễn Thị Ngọc TrinhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
60Phạm Thành TrungVLVHKinh tế đối ngoạiA2
61Nguyễn Văn TúVLVHKinh tế đối ngoạiA2
62Võ Hoàng ViVLVHKinh tế đối ngoạiA2
63Nguyễn Tiến VữngVLVHKinh tế đối ngoạiA2
64Lê Ngọc VũVLVHKinh tế đối ngoạiA2
65Đinh Văn XuânVLVHKinh tế đối ngoạiA2
66Nguyễn Trường XuânVLVHKinh tế đối ngoạiA2
67Nguyễn Mai Vinh QuangVLVHKinh tế đối ngoạiA2
68Phí Văn QuangVLVHKinh tế đối ngoạiA2
69Cao Nguyễn Bích QuyênVLVHKinh tế đối ngoạiA2
70Nguyễn QuỳnhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
71Nguyễn Thị Hồng SaVLVHKinh tế đối ngoạiA2
72Nguyễn Đình SơnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
73Võ Thanh SơnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
74Ngô Thị Thanh TâmVLVHKinh tế đối ngoạiA2
75Trần Quang Huyền An TâmVLVHKinh tế đối ngoạiA2
76Trần Thị Thanh TâmVLVHKinh tế đối ngoạiA2
77Trịnh Công ThànhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
78Phạm Tú TrinhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
79Trần Thị Tuấn AnhVLVHKinh tế đối ngoạiB1
80Vũ Cao Vân AnhVLVHKinh tế đối ngoạiB1
81Nguyễn Hữu CầnVLVHKinh tế đối ngoạiB1
82Ngô Trương Quế ChâuVLVHKinh tế đối ngoạiB1
83Nguyễn Thanh CườngVLVHKinh tế đối ngoạiB1
84Phan Liêu DanhVLVHKinh tế đối ngoạiB1
85Nguyễn Thanh DungVLVHKinh tế đối ngoạiB1
86Nguyễn Tiến DũngVLVHKinh tế đối ngoạiB1
87Phan Văn Minh HàVLVHKinh tế đối ngoạiB1
88Trần Thị HảoVLVHKinh tế đối ngoạiB1
89Đàm Thanh HiềnVLVHKinh tế đối ngoạiB1
90Nguyễn Thị Thanh HiềnVLVHKinh tế đối ngoạiB1
91Bùi Thị LoanVLVHKinh tế đối ngoạiB1
92Mai Đức QuốcVLVHKinh tế đối ngoạiB1
93Đào Duy ThưởngVLVHKinh tế đối ngoạiB1
94Phan Thị ThuậnVLVHKinh tế đối ngoạiB1
95Đinh Thị Thùy TrangVLVHKinh tế đối ngoạiB1
96Trần Xuân SinhVLVHKinh tế đối ngoạiB1
97Ngô Thị Anh ThiVLVHKinh tế đối ngoạiB1
98Lê Thị Kim ThoaVLVHKinh tế đối ngoạiB1
99Trần Thị ThơmVLVHKinh tế đối ngoạiB1
100Nguyễn Trang ThùyVLVHKinh tế đối ngoạiB1
101Lâm Thị Thanh ThúyVLVHKinh tế đối ngoạiB1
102Phạm Thị Quỳnh AnhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
103Phạm Thị Thủy AnhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
104Phạm Thu HươngVLVHKinh tế đối ngoạiB2
105Vũ Thị Mai HươngVLVHKinh tế đối ngoạiB2
106Đặng Thị HươngVLVHKinh tế đối ngoạiB2
107Lê Văn HùngVLVHKinh tế đối ngoạiB2
108Phạm Thị HuyềnVLVHKinh tế đối ngoạiB2
109Trần Văn LinhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
110Nguyễn Ngọc LinhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
111Mai Hoàng Phương LoanVLVHKinh tế đối ngoạiB2
112Dương Hương LyVLVHKinh tế đối ngoạiB2
113Trịnh Văn MinhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
114Trần Thị MỹVLVHKinh tế đối ngoạiB2
115Đồng Ngọc ThuVLVHKinh tế đối ngoạiB2
116Nguyễn Ngọc TrọngVLVHKinh tế đối ngoạiB2
117Nguyễn Quốc ViệtVLVHKinh tế đối ngoạiB2
118Lương Thị HuyềnVLVHKinh tế đối ngoạiB2
119Bùi Thị Phương LanVLVHKinh tế đối ngoạiB2
120Lê Thị Hải YếnVLVHKinh tế đối ngoạiB2
121Nguyễn Tuấn AnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
122Nguyễn Ngọc Minh AnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
123Lê Đình BảoVLVHKinh tế đối ngoạiA1
124Nguyễn Thanh DanhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
125Phan Thị Mỹ DungVLVHKinh tế đối ngoạiA1
126Bùi Vũ HùngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
127Nguyễn Thanh HuynhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
128Đinh Như KhôiVLVHKinh tế đối ngoạiA1
129Lê Thị Phan LyVLVHKinh tế đối ngoạiA1
130Nguyễn Văn NguyênVLVHKinh tế đối ngoạiA1
131Phan Nguyễn ái PhươngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
132Nguyễn Đức PhướcVLVHKinh tế đối ngoạiA1
133Lý Hồng DiễmVLVHKinh tế đối ngoạiA1
134Trần Thị Khánh NhãVLVHKinh tế đối ngoạiA1
135Nguyễn Thị NhungVLVHKinh tế đối ngoạiA1
136Trần Thiện ThanhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
137Phan Văn VũVLVHKinh tế đối ngoạiA2
138Trương Đức Anh VũVLVHKinh tế đối ngoạiA2
139Lê Thị Hải YếnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
140Lê Kim PhúcVLVHKinh tế đối ngoạiA2
141Nguyễn Tâm PhúcVLVHKinh tế đối ngoạiA2
142Trần Hoàng Hạnh PhúcVLVHKinh tế đối ngoạiA2
143Nguyễn Thị ThắmVLVHKinh tế đối ngoạiA2
144Nguyễn Ngọc ThanhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
145Chiêm Phương ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiA2
146Nguyễn Thị Phương ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiA2
147Nguyễn Thị Kim ThọVLVHKinh tế đối ngoạiA2
148Nguyễn Thúy Băng ChâuVLVHKinh tế đối ngoạiB1
149Trần Thị Phương ChinhVLVHKinh tế đối ngoạiB1
150Nguyễn Ngọc Thùy DungVLVHKinh tế đối ngoạiB1
151Lưu Thị HàVLVHKinh tế đối ngoạiB1
152Phí Thị Lệ QuyênVLVHKinh tế đối ngoạiB1
153Phạm Thị Kim ThoaVLVHKinh tế đối ngoạiB1
154Trần Thị Kim ThoaVLVHKinh tế đối ngoạiB1
155Nguyễn Thị ThuVLVHKinh tế đối ngoạiB1
156Trần Thị Phương ThuVLVHKinh tế đối ngoạiB1
157Đặng Thị Cẩm ThúyVLVHKinh tế đối ngoạiB1
158Lê Vũ Kim KhánhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
159Hồ Hương MaiVLVHKinh tế đối ngoạiB2
160Đặng Thanh MinhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
161Ngô Thanh Nhật MinhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
162Nguyễn Thị Thùy MinhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
163Đào Thị NgaVLVHKinh tế đối ngoạiB2
164Trần Thị Tuyết NgaVLVHKinh tế đối ngoạiB2
165Nguyễn Thị Băng TâmVLVHKinh tế đối ngoạiB2
166Trần Văn DũngVLVHKinh tế đối ngoạiB2
167Bùi Thị HươngVLVHKinh tế đối ngoạiB2
168Phạm Phương TrangVLVHKinh tế đối ngoạiB2
169Lê Văn TrungVLVHKinh tế đối ngoạiB2
170Nguyễn Thị Phương UyênVLVHKinh tế đối ngoạiB2
171Lý Thị Thu VânVLVHKinh tế đối ngoạiB2
172Hà Thị SaoVLVHKinh tế đối ngoạiB2
173Phạm Thị Thu HiềnVLVHKinh tế đối ngoạiB1
174Vũ Hoàng YếnVLVHKinh tế đối ngoạiB2
175Lê Thị Lan AnhVLVHKinh tế đối ngoạiB1
176Phạm Thị Thùy DungVLVHKinh tế đối ngoạiA1
177Ngô Hồng ĐẩmVLVHKinh tế đối ngoạiA1
178Tống Văn HàoVLVHKinh tế đối ngoạiA1
179Trần Thị Minh HòaVLVHKinh tế đối ngoạiA1
180Trần Thị NgaVLVHKinh tế đối ngoạiA1
181Lê Thanh NguyênVLVHKinh tế đối ngoạiA1
182Dương Thị Quỳnh NhưVLVHKinh tế đối ngoạiA1
183Nguyễn Huy PhongVLVHKinh tế đối ngoạiA1
184Võ Thanh PhongVLVHKinh tế đối ngoạiA1
185Bùi Thị PhượngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
186Cao Thu QuỳnhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
187Phạm Thị ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiA2
188Trần Thị Phương ThúyVLVHKinh tế đối ngoạiA2
189Kiều Thị Bạch TuyếtVLVHKinh tế đối ngoạiA2
190Mai Quý VyVLVHKinh tế đối ngoạiA2
191Hoàng Thị Phương DungVLVHKinh tế đối ngoạiB1
192Nguyễn Thị Hồng HạnhVLVHKinh tế đối ngoạiB1
193Phạm Xuân HiệuVLVHKinh tế đối ngoạiB1
194Nguyễn Thị Kim HoàngVLVHKinh tế đối ngoạiB1
195Nguyễn Thanh Thúy ThànhVLVHKinh tế đối ngoạiB1
196Nguyễn Xuân ThíchVLVHKinh tế đối ngoạiB1
197Nguyễn Kim ThoaVLVHKinh tế đối ngoạiB1
198Nguyễn Chí ThôngVLVHKinh tế đối ngoạiB1
199Phạm Thị Ngọc ThúyVLVHKinh tế đối ngoạiB1
200Nguyễn Thị Thu HươngVLVHKinh tế đối ngoạiB2
201Nguyễn Quân KhaVLVHKinh tế đối ngoạiB2
202Nguyễn Ngọc Bảo KhánhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
203Đinh Thị Hồng NgânVLVHKinh tế đối ngoạiB2
204Ôn Uyển TrinhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
205Nguyễn Tuyết Ngọc TuyềnVLVHKinh tế đối ngoạiB2
206Võ Đông BảoVLVHKinh tế đối ngoạiA1
207Trịnh Nguyễn Đông NhậtVLVHKinh tế đối ngoạiA1
208Trầm Minh NguyệtVLVHKinh tế đối ngoạiA1
209Nguyễn Thừa PhongVLVHKinh tế đối ngoạiA1
210Đoàn Thị Mỹ LệVLVHKinh tế đối ngoạiA2
211Lê Trọng QuyềnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
212Lê Thị TúVLVHKinh tế đối ngoạiA2
213Lê Nguyên TiệpVLVHKinh tế đối ngoạiB1
214Phùng Thị Kim HươngVLVHKinh tế đối ngoạiB2
215Hoàng Thị Quỳnh ChiVLVHKinh tế đối ngoạiA1
216Trương Thị KhuyVLVHKinh tế đối ngoạiA1
217Nguyễn Thị Thục NữVLVHKinh tế đối ngoạiA1
218Võ Văn TamVLVHKinh tế đối ngoạiA2
219Đỗ XuânVLVHKinh tế đối ngoạiA2
220Nguyễn Thị Thanh VyVLVHKinh tế đối ngoạiA2
221Nguyễn Thanh TânVLVHKinh tế đối ngoạiA2
222Nguyễn Thị HươngVLVHKinh tế đối ngoạiB1
223Nguyễn Hoàng Minh ThưVLVHKinh tế đối ngoạiB1
224Phạm Hà Mỹ LinhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
225Nguyễn Văn LongVLVHKinh tế đối ngoạiB2
226Lâm Thị Minh LượngVLVHKinh tế đối ngoạiB2
227Nguyễn Thị Tuyết MinhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
228Phạm Ngọc NamVLVHKinh tế đối ngoạiB2
229Nguyễn Thị NghĩaVLVHKinh tế đối ngoạiB2
230Bùi Thị NhungVLVHKinh tế đối ngoạiB2
231Lý Bội CầmVLVHKinh tế đối ngoạiB1
232Trần Anh ThưVLVHKinh tế đối ngoạiB1
233Nguyễn Hồng Ngọc HươngVLVHKinh tế đối ngoạiB2
234Bùi Văn ĐứcVLVHKinh tế đối ngoạiA1
235Mai Văn ThànhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
236Trương Thị Kim HuệVLVHKinh tế đối ngoạiA2
237Lê Tấn Như ÝVLVHKinh tế đối ngoạiA2
238Lý Như QuỳnhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
239Trương Đoan TrinhVLVHKinh tế đối ngoạiB2
240Mai Phước TuyềnVLVHKinh tế đối ngoạiB2
241Trần Tố AnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
242Phạm Hoàng ViệtVLVHKinh tế đối ngoạiA2
243Lâm Thị Thu YếnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
244Võ Thị Trúc LiễuVLVHKinh tế đối ngoạiB1
245Trần Thùy NhuVLVHKinh tế đối ngoạiB1
246Võ Thị Kim XuyếnVLVHKinh tế đối ngoạiB1
247Võ Thành NamVLVHKinh tế đối ngoạiB1
248Nguyễn Thị ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiB1
249Ký Anh ThưVLVHKinh tế đối ngoạiB1
250Phạm Thị Thủy TiênVLVHKinh tế đối ngoạiB1
251Vưu Vĩnh LộcVLVHKinh tế đối ngoạiB2
252Hồ Hải PhượngVLVHKinh tế đối ngoạiB2
253Đào Thị Thùy TrangVLVHKinh tế đối ngoạiB2
254Phạm Thị Hồng ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiB2
255Lê Phạm Phước BìnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
256Nguyễn Thị Hồng SimVLVHKinh tế đối ngoạiA2
257Nguyễn Loan ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiA2
258Đặng Tiểu OanhVLVHKinh tế đối ngoạiB1
259Nguyễn Thị Minh ĐoanVLVHKinh tế đối ngoạiB2
260Nguyễn Đình TuấnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
261Đỗ Hoàng UyênVLVHKinh tế đối ngoạiB2
262Trần Đức NamVLVHKinh tế đối ngoạiA1
263Huỳnh Minh KhangVLVHKinh tế đối ngoạiA1
264Bùi Tấn ĐạtVLVHKinh tế đối ngoạiA1
265Lê Thị NhưVLVHKinh tế đối ngoạiA1
266Trần Thanh QuangVLVHKinh tế đối ngoạiA2
267Nguyễn Thị ThuậnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
268Trần Đức DuyVLVHKinh tế đối ngoạiB1
269Phạm Tấn ĐứcVLVHKinh tế đối ngoạiB1
270Hoàng Thị Hải HàVLVHKinh tế đối ngoạiB1
271Trương Mỹ TrâmVLVHKinh tế đối ngoạiB2
272Trương Mỹ TrâmVLVHKinh tế đối ngoạiB2
273Dương Hồng ĐiệpVLVHKinh tế đối ngoạiB2
274Dương Văn TuấnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
275Hồ Phước TiềnVLVHKinh tế đối ngoạiB1
276Trần Đình Quốc ĐạtVLVHKinh tế đối ngoạiA1
277Huỳnh Khắc VũVLVHKinh tế đối ngoạiA2
278Lê Công TínVLVHKinh tế đối ngoạiB1
279Trần Văn ThanhVLVHKinh tế đối ngoạiB1
280Nguyễn Minh HiểnVLVHKinh tế đối ngoạiB2
281Nguyễn Thị Lê HươngVLVHKinh tế đối ngoạiB1
282Hồ Thị Kim OanhVLVHKinh tế đối ngoạiB1
283Bùi Thị HươngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
284Nguyễn Thị Tuyết NgaVLVHKinh tế đối ngoạiA1
285Trần Thị Lệ ThuVLVHKinh tế đối ngoạiA1
286Nguyễn Trung HiếuVLVHKinh tế đối ngoạiA1
287Trần Thị Thanh NhànVLVHKinh tế đối ngoạiA1
288Trần Ngọc Nguyên PhươngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
289Lưu Việt Phương TâmVLVHKinh tế đối ngoạiA2
290Lê Ngọc ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiA2
291Nguyễn Thị Ngọc NhungVLVHKinh tế đối ngoạiB1
292Phan Thị Minh HươngVLVHKinh tế đối ngoạiB2
293Phan Lý Thuỳ MaiVLVHKinh tế đối ngoạiB2