Cựu SV TP.HCM K27

508
STTHọ và tênHệ đào tạoNgành đào tạoLớp
1Lê Thị Thu AnVLVHKinh tế đối ngoạiA1
2Đặng Thị AnVLVHKinh tế đối ngoạiA1
3Bùi Thị Vân AnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
4Lê Trần Trâm AnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
5Mai Thị Thu AnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
6Nguyễn Lê Hoàng AnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
7Nguyễn Thị Ngọc AnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
8Nguyễn Thị Ngọc ÁnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
9Đoàn Thị Nhật BăngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
10Trần Thái BìnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
11Bùi Thị Huỳnh ChâuVLVHKinh tế đối ngoạiA1
12Lê Minh ChâuVLVHKinh tế đối ngoạiA1
13Vương Kim ChâuVLVHKinh tế đối ngoạiA1
14Thái Mỹ ChiVLVHKinh tế đối ngoạiA1
15Đặng Thị Kim CươngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
16Nguyễn Mạnh CườngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
17Phạm Việt CườngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
18Phan Thanh CườngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
19Phó Thanh DũVLVHKinh tế đối ngoạiA1
20Lê Văn DụcVLVHKinh tế đối ngoạiA1
21Huỳnh Trung DũngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
22Đặng Chí DũngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
23Phạm Anh DuyVLVHKinh tế đối ngoạiA1
24Lê Linh ĐaVLVHKinh tế đối ngoạiA1
25Đỗ Đình ĐạiVLVHKinh tế đối ngoạiA1
26Nguyễn Thị Hồng ĐàoVLVHKinh tế đối ngoạiA1
27La Tường ĐịnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
28Nguyễn Minh ĐứcVLVHKinh tế đối ngoạiA1
29Ng. Lưỡng Hoàng GiaVLVHKinh tế đối ngoạiA1
30Đặng Thị Hải GiangVLVHKinh tế đối ngoạiA1
31Trương Văn GiaoVLVHKinh tế đối ngoạiA1
32Lâm Thị Thu HàVLVHKinh tế đối ngoạiA1
33Lê Nguyễn Thanh HàVLVHKinh tế đối ngoạiA1
34Lê Phan Thanh HàVLVHKinh tế đối ngoạiA1
35Nguyễn Thị HảiVLVHKinh tế đối ngoạiA1
36Nguyễn Thị Hồng HạnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
37Nguyễn Thị Mỹ HạnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
38Nguyễn Văn HạnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
39Phạm Kim HạnhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
40Lê Thị Nhị HiềnVLVHKinh tế đối ngoạiA1
41Võ Văn HiếuVLVHKinh tế đối ngoạiA1
42Phạm Thị Bé HoaVLVHKinh tế đối ngoạiA1
43Đặng Thị Khánh HòaVLVHKinh tế đối ngoạiA1
44Nguyễn Quang HoàngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
45Bùi Thị Bích HồngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
46Phạm Thị Kim HồngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
47Vũ Thị Kim HồngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
48Nguyễn Thị Hồng HuệVLVHKinh tế đối ngoạiA1
49Phan Thị Lan HươngVLVHKinh tế đối ngoạiA1
50Phan Thị Ngọc HuyềnVLVHKinh tế đối ngoạiA1
51Đoàn Kim KhánhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
52Bùi Xuân KýVLVHKinh tế đối ngoạiA1
53Lê Nguyễn Thị Kim LanVLVHKinh tế đối ngoạiA1
54Nguyễn Thị Mỹ LanVLVHKinh tế đối ngoạiA1
55Hồ Thị Ái LiênVLVHKinh tế đối ngoạiA1
56Lê Hoàng Mỹ LinhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
57Nguyễn Thị Mỹ Linh AVLVHKinh tế đối ngoạiA1
58Nguyễn Thị Mỹ Linh BVLVHKinh tế đối ngoạiA1
59Nguyễn Thị Thùy LinhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
60Nguyễn Trúc LinhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
61Trương Nhựt LinhVLVHKinh tế đối ngoạiA1
62Lê Hữu LộcVLVHKinh tế đối ngoạiA1
63Tôn Bá Đa LộcVLVHKinh tế đối ngoạiA1
64Lý Thu NgânVLVHKinh tế đối ngoạiA1
65Liêm Chí LongVLVHKinh tế đối ngoạiA2
66Võ Thành LongVLVHKinh tế đối ngoạiA2
67Nguyễn Văn LuậnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
68Lưu Trọng LượngVLVHKinh tế đối ngoạiA2
69Đỗ Thị Trà MiVLVHKinh tế đối ngoạiA2
70Lương Văn MinhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
71Nguyễn Thị Quỳnh NgaVLVHKinh tế đối ngoạiA2
72Pauline Phan T Tuyết NgaVLVHKinh tế đối ngoạiA2
73Trần Thị Thanh NgaVLVHKinh tế đối ngoạiA2
74Nguyễn Thị Lệ NgânVLVHKinh tế đối ngoạiA2
75Nguyễn Trương Bảo NgânVLVHKinh tế đối ngoạiA2
76Thái Kiều NgânVLVHKinh tế đối ngoạiA2
77Trần Thị Kim NgânVLVHKinh tế đối ngoạiA2
78Trần Hoàng NgôVLVHKinh tế đối ngoạiA2
79Nguyễn Cẩm NgoanVLVHKinh tế đối ngoạiA2
80Đồng Sĩ Bích NgọcVLVHKinh tế đối ngoạiA2
81Nguyễn Lê NguyênVLVHKinh tế đối ngoạiA2
82Nguyễn Thụy Ánh NguyệtVLVHKinh tế đối ngoạiA2
83Liêu Thành NhânVLVHKinh tế đối ngoạiA2
84Nguyễn Thị Cẩm NhiVLVHKinh tế đối ngoạiA2
85Đoàn Thị NhiênVLVHKinh tế đối ngoạiA2
86Lê Thị Cẩm NhungVLVHKinh tế đối ngoạiA2
87Nguyễn Tuyết NhungVLVHKinh tế đối ngoạiA2
88Trần Thị Cẩm NhungVLVHKinh tế đối ngoạiA2
89Nguyễn Văn NìVLVHKinh tế đối ngoạiA2
90Nguyễn Thị Kim NươngVLVHKinh tế đối ngoạiA2
91Phạm Mai Hoàng OanhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
92Phan Hồng OanhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
93Trần Thị Kim OanhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
94Huỳnh Tấn PhongVLVHKinh tế đối ngoạiA2
95Lê Hoài PhongVLVHKinh tế đối ngoạiA2
96Nguyễn Trí PhongVLVHKinh tế đối ngoạiA2
97Ngô Xuân PhúVLVHKinh tế đối ngoạiA2
98Nguyễn Hồng PhúcVLVHKinh tế đối ngoạiA2
99Huỳnh Kim PhượngVLVHKinh tế đối ngoạiA2
100Phạm Thị Kim PhượngVLVHKinh tế đối ngoạiA2
101Nguyễn Anh PhươngVLVHKinh tế đối ngoạiA2
102Phạm Văn PhươngVLVHKinh tế đối ngoạiA2
103Tô Thị Minh PhươngVLVHKinh tế đối ngoạiA2
104Lê Đặng Minh QuangVLVHKinh tế đối ngoạiA2
105Ngô Mỹ QuangVLVHKinh tế đối ngoạiA2
106Lê Đình QuyềnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
107Lâm Nhật QuyênVLVHKinh tế đối ngoạiA2
108Phan Thị Hồng QuyênVLVHKinh tế đối ngoạiA2
109Vũ Thị Ái QuyênVLVHKinh tế đối ngoạiA2
110Hồ Thị Như QuỳnhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
111Nguyễn Bá SâmVLVHKinh tế đối ngoạiA2
112Nguyễn SơnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
113Đỗ Anh SơnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
114Lý Văn Trọng TàiVLVHKinh tế đối ngoạiA2
115Huỳnh Hoài TâmVLVHKinh tế đối ngoạiA2
116Trần Minh TâmVLVHKinh tế đối ngoạiA2
117Nguyễn Hoàng TânVLVHKinh tế đối ngoạiA2
118Nguyễn Khắc TânVLVHKinh tế đối ngoạiA2
119Bùi Thị Kim ThanhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
120Huỳnh Thị Yến ThanhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
121Nguyễn Thị ThanhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
122Nguyễn Quang ThànhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
123Phạm Kim ThànhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
124Ng. Huỳnh Phương ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiA2
125Nguyễn Thị Phương ThảoVLVHKinh tế đối ngoạiA2
126Trần Phương Thảo AVLVHKinh tế đối ngoạiA2
127Trần Phương Thảo BVLVHKinh tế đối ngoạiA2
128Trần Văn ThêmVLVHKinh tế đối ngoạiA2
129Cao Trí ThịnhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
130Nguyễn Hưng ThịnhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
131Lê Thị ThơVLVHKinh tế đối ngoạiA2
132Nguyễn Đăng KhoaVLVHKinh tế đối ngoạiA2
133Mai Phương NamVLVHKinh tế đối ngoạiA2
134Nguyễn Anh NhậtVLVHKinh tế đối ngoạiA2
135Võ Thị Tuyết NhungVLVHKinh tế đối ngoạiA2
136Nguyễn Đức DũngVLVHKinh tế đối ngoạiA2
137Trần Đình HuyVLVHKinh tế đối ngoạiA2
138Nguyễn Tam ThanhVLVHKinh tế đối ngoạiA2
139Phạm Văn VàngVLVHKinh tế đối ngoạiA2
140Nguyễn Văn TuấnVLVHKinh tế đối ngoạiA2
141Nguyễn Quốc CườngVLVHKinh tế đối ngoạiA2
142Bùi Thị Ngọc BíchVLVHKinh tế đối ngoạiA2
143Trần Thị Mỹ NgânVLVHKinh tế đối ngoạiA2
144Hà Thị Mai QuyênVLVHKinh tế đối ngoạiA2
145Nguyễn Mạnh HoànVLVHKinh tế đối ngoạiA2
146Mai Thanh DungVLVHKinh tế đối ngoạiA2
147Trần Mạnh HoànVLVHKinh tế đối ngoạiA2
148Nguyễn Thị ThơmVLVHKinh tế đối ngoạiA3
149Vũ Thị Minh ThơmVLVHKinh tế đối ngoạiA3
150Nguyễn Thị Ngọc ThôngVLVHKinh tế đối ngoạiA3
151Nguyễn Văn ThôngVLVHKinh tế đối ngoạiA3
152Nguyễn Đình ThưVLVHKinh tế đối ngoạiA3
153Phạm Thị Đoan ThưVLVHKinh tế đối ngoạiA3
154Trần Thị Lệ ThuVLVHKinh tế đối ngoạiA3
155Cao Văn ThuânVLVHKinh tế đối ngoạiA3
156Lý Tường ThuậtVLVHKinh tế đối ngoạiA3
157Nguyễn ThụyVLVHKinh tế đối ngoạiA3
158Trần Nguyễn Minh ThùyVLVHKinh tế đối ngoạiA3
159Võ Thị Thanh ThúyVLVHKinh tế đối ngoạiA3
160Đoàn Thị Thanh ThủyVLVHKinh tế đối ngoạiA3
161Phạm Thị Ngọc ThyVLVHKinh tế đối ngoạiA3
162Võ Đoàn Yến ThyVLVHKinh tế đối ngoạiA3
163Đặng Hoàng Minh TiếnVLVHKinh tế đối ngoạiA3
164Bùi Thủy TiênVLVHKinh tế đối ngoạiA3
165Trần Thủy TiênVLVHKinh tế đối ngoạiA3
166Lê Trọng TínVLVHKinh tế đối ngoạiA3
167Trần Anh TínVLVHKinh tế đối ngoạiA3
168Nguyễn Tấn TớiVLVHKinh tế đối ngoạiA3
169Đoàn Thị Nhật TrầmVLVHKinh tế đối ngoạiA3
170Đào An Thu TrangVLVHKinh tế đối ngoạiA3
171Nguyễn Thị TrangVLVHKinh tế đối ngoạiA3
172Nguyễn Thị Quỳnh TrangVLVHKinh tế đối ngoạiA3
173Đỗ Trần Hồng TrangVLVHKinh tế đối ngoạiA3
174Phạm Thị Mỹ TrangVLVHKinh tế đối ngoạiA3
175Nguyễn Thị Phương TràVLVHKinh tế đối ngoạiA3
176Nguyễn Cao TríVLVHKinh tế đối ngoạiA3
177Đỗ Thị Băng TrinhVLVHKinh tế đối ngoạiA3
178Phan Ngọc Diễm TrinhVLVHKinh tế đối ngoạiA3
179Phan Tố TrinhVLVHKinh tế đối ngoạiA3
180Huỳnh Thanh TrúcVLVHKinh tế đối ngoạiA3
181Nguyễn Thị TrúcVLVHKinh tế đối ngoạiA3
182Nguyễn Thị Thanh TrúcVLVHKinh tế đối ngoạiA3
183Trần Huỳnh TrungVLVHKinh tế đối ngoạiA3
184Trần Ngô Quốc TrungVLVHKinh tế đối ngoạiA3
185Đoàn Văn TuấnVLVHKinh tế đối ngoạiA3
186Phạm Huỳnh TuấnVLVHKinh tế đối ngoạiA3
187Trương Quốc TuấnVLVHKinh tế đối ngoạiA3
188Trần Thanh Tùng AVLVHKinh tế đối ngoạiA3
189Trần Thanh Tùng BVLVHKinh tế đối ngoạiA3
190Võ Thanh TùngVLVHKinh tế đối ngoạiA3
191Nguyễn Hữu TườngVLVHKinh tế đối ngoạiA3
192Hoàng Thị Ánh TuyếtVLVHKinh tế đối ngoạiA3
193Lương Thị Tú UyVLVHKinh tế đối ngoạiA3
194Bùi Đình UyếnVLVHKinh tế đối ngoạiA3
195Nguyễn Tố UyênVLVHKinh tế đối ngoạiA3
196Đoàn Phượng UyênVLVHKinh tế đối ngoạiA3
197Nguyễn Thị Ánh VânVLVHKinh tế đối ngoạiA3
198Phan Thị VânVLVHKinh tế đối ngoạiA3
199Đặng Thúy ViVLVHKinh tế đối ngoạiA3
200Nguyễn Thế VinhVLVHKinh tế đối ngoạiA3
201Nguyễn Thị Nguyên VỹVLVHKinh tế đối ngoạiA3
202Phan Hùng VỹVLVHKinh tế đối ngoạiA3
203Giang Thanh XuânVLVHKinh tế đối ngoạiA3
204Nguyễn Duy XuânVLVHKinh tế đối ngoạiA3
205Nguyễn Mạnh HiệpVLVHKinh tế đối ngoạiA3
206Đặng Ái NhânVLVHKinh tế đối ngoạiA3
207Nguyễn Thế ThọVLVHKinh tế đối ngoạiA3
208Nguyễn Hà Minh VũVLVHKinh tế đối ngoạiA3
209Nguyễn Thị Thùy DungVLVHKinh tế đối ngoạiA3
210Nguyễn Đại PhúVLVHKinh tế đối ngoạiA3
211Nguyễn Lê Hữu HạVLVHKinh tế đối ngoạiA3
212Đinh Ngọc HệVLVHKinh tế đối ngoạiA3
213Đặng Hữu ThôngVLVHKinh tế đối ngoạiA3
214Phạm Bảo ThủyVLVHKinh tế đối ngoạiA3
215Lương Vũ KỳVLVHKinh tế đối ngoạiA3
216Nguyễn Bá SơnVLVHKinh tế đối ngoạiA3
217Nguyễn Thị Thùy MaiVLVHKinh tế đối ngoạiA3
218Nguyễn Đức ThuậnVLVHKinh tế đối ngoạiA3
219Lê Quang ThắngVLVHKinh tế đối ngoạiA3
220Ngô Phương LanVLVHKinh tế đối ngoạiA3
221Nguyễn Thanh ThúyVLVHKinh tế đối ngoạiA3
222Ngô Thị Bích NgọcVLVHKinh tế đối ngoạiA3
223Lâm Ngọc Nhã ThiVLVHKinh tế đối ngoạiA3
224Nguyễn Thúy AnhVLVHKinh tế đối ngoạiA3
225Lưu Thị Thu LinhVLVHKinh tế đối ngoạiA3