Cựu SV TP.HCM K29

96
STTHọ và tênHệ đào tạoNgành đào tạoLớp
1Mai Lan AnhMở rộngKinh tế ngoại thương
2Huỳnh Vân AnhMở rộngKinh tế ngoại thương
3Phan Ngọc BíchMở rộngKinh tế ngoại thương
4Nguyễn Thị Thanh BìnhMở rộngKinh tế ngoại thương
5Lương Thị Thanh BìnhMở rộngKinh tế ngoại thương
6Phan Thanh BìnhMở rộngKinh tế ngoại thương
7Trần Thị Lệ ChiMở rộngKinh tế ngoại thương
8Nguyễn Văn ChiếnMở rộngKinh tế ngoại thương
9Nguyễn Quốc ChiếnMở rộngKinh tế ngoại thương
10Vũ Văn CườngMở rộngKinh tế ngoại thương
11Trần Ngọc ĐàoMở rộngKinh tế ngoại thương
12Nguyễn Thị Bích DiệpMở rộngKinh tế ngoại thương
13Nguyễn Thanh DiệuMở rộngKinh tế ngoại thương
14Nguyễn Minh ĐoànMở rộngKinh tế ngoại thương
15Lê Mỹ DungMở rộngKinh tế ngoại thương
16Nguyễn Lê DungMở rộngKinh tế ngoại thương
17Nguyễn Anh DũngMở rộngKinh tế ngoại thương
18Phạm Trung DũngMở rộngKinh tế ngoại thương
19Võ Thị Hồng GiangMở rộngKinh tế ngoại thương
20Đỗ Hương GiangMở rộngKinh tế ngoại thương
21Phan Thị Quỳnh GiangMở rộngKinh tế ngoại thương
22Dương Thị Thu HàMở rộngKinh tế ngoại thương
23Tô Mạnh HảiMở rộngKinh tế ngoại thương
24Phan Đức Minh HảiMở rộngKinh tế ngoại thương
25Nguyễn Đức HạnhMở rộngKinh tế ngoại thương
26Võ HiệpMở rộngKinh tế ngoại thương
27Nguyễn Sĩ HiệpMở rộngKinh tế ngoại thương
28Trần Trọng HiếuMở rộngKinh tế ngoại thương
29Huỳnh Thị Quỳnh HoaMở rộngKinh tế ngoại thương
30Nguyễn Phương HoaMở rộngKinh tế ngoại thương
31Nguyễn Huy HoàngMở rộngKinh tế ngoại thương
32Trần Quốc HùngMở rộngKinh tế ngoại thương
33Lê Minh HùngMở rộngKinh tế ngoại thương
34Nguyễn Văn HùngMở rộngKinh tế ngoại thương
35Trần Liên HươngMở rộngKinh tế ngoại thương
36Văn Thị Thu HươngMở rộngKinh tế ngoại thương
37Nguyễn Thị Thanh HươngMở rộngKinh tế ngoại thương
38Đinh Thị Thanh HươngMở rộngKinh tế ngoại thương
39Nguyễn Thị Minh HuyềnMở rộngKinh tế ngoại thương
40Phạm Công KhanhMở rộngKinh tế ngoại thương
41Nguyễn Quang KhánhMở rộngKinh tế ngoại thương
42Đào Thị Ngọc LanMở rộngKinh tế ngoại thương
43Cao Phước LongMở rộngKinh tế ngoại thương
44Dương Quế LongMở rộngKinh tế ngoại thương
45Lê Hoài LưuMở rộngKinh tế ngoại thương
46Nguyễn Hồng MaiMở rộngKinh tế ngoại thương
47Trần Thị Thúy MaiMở rộngKinh tế ngoại thương
48Nguyễn Thị Hoàng MaiMở rộngKinh tế ngoại thương
49Huỳnh Phương MaiMở rộngKinh tế ngoại thương
50Huỳnh Ngọc MừngMở rộngKinh tế ngoại thương
51Nguyễn Tài Quý NamMở rộngKinh tế ngoại thương
52Đặng Thị Hoàng OanhMở rộngKinh tế ngoại thương
53Nguyễn Hồng PhúMở rộngKinh tế ngoại thương
54Hồ Vĩnh PhúcMở rộngKinh tế ngoại thương
55Đỗ Thị Kim PhụngMở rộngKinh tế ngoại thương
56Ngô Thị Đào PhươngMở rộngKinh tế ngoại thương
57Trương Thị Hoàng PhượngMở rộngKinh tế ngoại thương
58Nguyễn Hiền Qu