Hải Quan HCM K15

389
STTHọ và tênNgành đào tạoLớp
1Cao Thế AnhKinh tế ngoại thương15B
2Lê Thị Quế AnhKinh tế ngoại thương15A
3Lê Thị Vân AnhKinh tế ngoại thương15A
4Nguyễn Nam AnhKinh tế ngoại thương15N
5Ng. Phương AnhKinh tế ngoại thương15B
6Ng. Vũ Kim AnhKinh tế ngoại thương15N
7Phạm Vân AnhKinh tế ngoại thương15B
8Lê Tuấn AnhKinh tế ngoại thương15N
9Phan Quốc AnhKinh tế ngoại thương15N
10Lê Văn ẢnhKinh tế ngoại thương15B
11Nguyễn thị BaKinh tế ngoại thương15A
12Võ Hoài BắcKinh tế ngoại thương15A
13Vũ Đình BắcKinh tế ngoại thương15A
14Huỳnh Văn BạcKinh tế ngoại thương15B
15Lê Phước BảoKinh tế ngoại thương15N
16Nguyễn ngọc BíchKinh tế ngoại thương15A
17Bùi Thanh BìnhKinh tế ngoại thương15B
18Cao Thanh BìnhKinh tế ngoại thương15A
19Lê Thanh BìnhKinh tế ngoại thương15A
20Nguyễn Thanh BìnhKinh tế ngoại thương15N
21Nguyền Việt BìnhKinh tế ngoại thương15A
22Trần Thanh BìnhKinh tế ngoại thương15B
23Trần Thị Thanh BìnhKinh tế ngoại thương15B
24Võ Thị Quốc BìnhKinh tế ngoại thương15A
25Nguyễn Văn BổngKinh tế ngoại thương15N
26Ngô Văn BuộcKinh tế ngoại thương15N
27Nguyễn Tấn BửuKinh tế ngoại thương15N
28Hoàng Minh ChâuKinh tế ngoại thương15B
29Lê Ngọc Minh ChâuKinh tế ngoại thương15B
30Trần Minh ChâuKinh tế ngoại thương15A
31Trần Trường ChâuKinh tế ngoại thương15B
32Phạm Văn ChíKinh tế ngoại thương15N
33Nguyễn Ngọc ChiếnKinh tế ngoại thương15B
34Nguyễn Minh ChínhKinh tế ngoại thương15A
35Đỗ Trường ChinhKinh tế ngoại thương15A
36Trần Minh ChủKinh tế ngoại thương15N
37Lê Văn ChuốcKinh tế ngoại thương15A
38Trương Thị CúcKinh tế ngoại thương15N
39Vũ Thụy Trường DiễmKinh tế ngoại thương15B
40Trương Ngọc DiệpKinh tế ngoại thương15B
41Nguyễn DũaKinh tế ngoại thương15B
42Nguyễn Thị Ngọc DungKinh tế ngoại thương15A
43Nguyễn Thị Ngọc DungKinh tế ngoại thương15B
44Ninh Thị Kim DungKinh tế ngoại thương15N
45Đinh Thị Kim DungKinh tế ngoại thương15N
46Tạ Thị DungKinh tế ngoại thương15B
47Trịnh Thị DungKinh tế ngoại thương15N
48Laị Văn DũngKinh tế ngoại thương15A
49Nguyễn Ngọc DũngKinh tế ngoại thương15N
50Nguyễn Quốc DũngKinh tế ngoại thương15A
51Bùi Đại DươngKinh tế ngoại thương15B
52Đào Thùy DươngKinh tế ngoại thương15N
53Trần Thị Thùy DươngKinh tế ngoại thương15B
54Nguyễn Văn DưỡngKinh tế ngoại thương15B
55Vũ Thị DuyênKinh tế ngoại thương15N
56Vũ Thùy ĐảmKinh tế ngoại thương15B
57Ngô Hiệp Minh ĐạoKinh tế ngoại thương15B
58Trương Thị ĐàoKinh tế ngoại thương15B
59Phạm Văn ĐiểmKinh tế ngoại thương15N
60Huỳnh ngọc ĐiệpKinh tế ngoại thương15A
61Đào Quyết ĐịnhKinh tế ngoại thương15A
62Phạm Thúc ĐồngKinh tế ngoại thương15B
63Đoàn Phương ĐôngKinh tế ngoại thương15N
64Trần Dưong ĐôngKinh tế ngoại thương15A
65Lê Hữu ĐứcKinh tế ngoại thương15N
66Đào Trần Thị Vân ĐứcKinh tế ngoại thương15N
67Nguyễn Văn ĐượcKinh tế ngoại thương15N
68Phí Thị Hồng GấmKinh tế ngoại thương15A
69Mai Văn GiáKinh tế ngoại thương15B
70Lê Thị Thanh GiangKinh tế ngoại thương15N
71Phan Thị Hà GiangKinh tế ngoại thương15A
72Nguyễn Văn GiảngKinh tế ngoại thương15N
73Nguyễn Công GiápKinh tế ngoại thương15A
74Đặng Văn GiàuKinh tế ngoại thương15A
75Lê Công HàKinh tế ngoại thương15B
76Nguyễn Hồng HàKinh tế ngoại thương15A
77Phạm Kim HàKinh tế ngoại thương15B
78Phạm Thị Thu HàKinh tế ngoại thương15B
79Phan Thị Diệu HàKinh tế ngoại thương15A
80Văn Thị Thu HàKinh tế ngoại thương15B
81Hứa Diệp Minh HảiKinh tế ngoại thương15B
82Phạm Thị Thu HằngKinh tế ngoại thương15B
83Trần Thị Thúy HằngKinh tế ngoại thương15B
84Nguyễn Viết HạnhKinh tế ngoại thương15A
85Trần Võ Như HạnhKinh tế ngoại thương15A
86Văn Thị Mỹ HạnhKinh tế ngoại thương15B
87Võ Thị HếtKinh tế ngoại thương15B
88Nguyễn Phước HiệpKinh tế ngoại thương15A
89Lê Thị HoaKinh tế ngoại thương15A
90Nguyễn Thị HoaKinh tế ngoại thương15N
91Nguyễn Thị Thanh HoaKinh tế ngoại thương15A
92Võ Thanh HòaKinh tế ngoại thương15B
93Lê Văn HoanKinh tế ngoại thương15A
94Trần Bá HoànKinh tế ngoại thương15A
95Trần Thị Kim HoànKinh tế ngoại thương15B
96Nguyễn HoàngKinh tế ngoại thương15B
97Nguyễn Văn HộiKinh tế ngoại thương15B
98Hà Việt HồngKinh tế ngoại thương15N
99Lê Văn HồngKinh tế ngoại thương15N
100Lưu thị Mỹ HồngKinh tế ngoại thương15A
101Mai Thị Bích HồngKinh tế ngoại thương15N
102Đặng Thu HồngKinh tế ngoại thương15B
103Nguyễn Thị Xuân HồngKinh tế ngoại thương15A
104Phạm Đăg Quốc HồngKinh tế ngoại thương15B
105Phạm Văn HồngKinh tế ngoại thương15N
106Trần Vũ HồngKinh tế ngoại thương15B
107Võ Thị Thu HồngKinh tế ngoại thương15N
108Nguyễn Tiến HợpKinh tế ngoại thương15B
109Lê Quang HuấnKinh tế ngoại thương15B
110Đặng Đình HuấnKinh tế ngoại thương15A
111Lê Nguyên HưngKinh tế ngoại thương15B
112Lương Nguyễn Tiến HưngKinh tế ngoại thương15B
113Đào Duy HưngKinh tế ngoại thương15B
114Trần Việt HưngKinh tế ngoại thương15B
115Ngô Duy HùngKinh tế ngoại thương15A
116Nguyễn Văn HùngKinh tế ngoại thương15B
117Nguyễn Việt HùngKinh tế ngoại thương15A
118Nguyễn Mạnh HùngAKinh tế ngoại thương15B
119Trần Việt HùngAKinh tế ngoại thương15B
120Nguyễn Mạnh HùngBKinh tế ngoại thương15B
121Trần Việt HùngBKinh tế ngoại thương15B
122Hồ Xuân HươngKinh tế ngoại thương15N
123Lâm Thị Thanh HươngKinh tế ngoại thương15A
124Nguyễn Thị Thùy HươngKinh tế ngoại thương15N
125Nguyễn Thu HươngKinh tế ngoại thương15B
126Trần Thị Thanh HươngKinh tế ngoại thương15B
127Trịnh Thị HươngKinh tế ngoại thương15B
128Võ Thị Bạch HươngKinh tế ngoại thương15A
129Nguyễn Thị Kim HươngKinh tế ngoại thương15B
130Nguyễn Mạnh HuyKinh tế ngoại thương15A
131Nguyễn Tăng HuyKinh tế ngoại thương15A
132Cao Thanh HuyềnKinh tế ngoại thương15B
133Lê Thị Thu HuyềnKinh tế ngoại thương15B
134Nguyễn Thị Thanh HuyềnKinh tế ngoại thương15N
135Trần Thanh KếKinh tế ngoại thương15A
136Phạm Minh KhaKinh tế ngoại thương15A
137Phạm Xuân KhangKinh tế ngoại thương15A
138Huỳnh Văn KhanhKinh tế ngoại thương15N
139Phạm Mai KhanhKinh tế ngoại thương15A
140Lê Thiện KhánhKinh tế ngoại thương15A
141Đặng Gia KhánhKinh tế ngoại thương15A
142Đinh Hồng KhánhKinh tế ngoại thương15N
143Đinh Quốc KhánhKinh tế ngoại thương15A
144Hồ Đăng KhoaKinh tế ngoại thương15A
145Đinh Tiến KhoaKinh tế ngoại thương15B
146Tô Lê Linh KhoaKinh tế ngoại thương15A
147Tôn Đăng KhoaKinh tế ngoại thương15B
148Phạm Minh KhươngKinh tế ngoại thương15A
149Lê trung KiênKinh tế ngoại thương15N
150Vương Hồng KỳKinh tế ngoại thương15A
151Nguyễn Hùng LâmKinh tế ngoại thương15B
152Nguyễn Văn Tùng LâmKinh tế ngoại thương15B
153Nguyễn Thị Thanh LanKinh tế ngoại thương15B
154Nguyễn Thanh LiêmKinh tế ngoại thương15B
155Hoàng Thị LiệuKinh tế ngoại thương15B
156Buì Vũ LinhKinh tế ngoại thương15A
157Nguyễn Ngọc Mỹ LinhKinh tế ngoại thương15N
158Lê Thị Thanh LoanKinh tế ngoại thương15B
159Trần Phương LoanKinh tế ngoại thương15B
160Bùi Tấn LộcKinh tế ngoại thương15B
161Nguyễn Đức LợiKinh tế ngoại thương15A
162Lý Phưóc LongKinh tế ngoại thương15N
163Phan Thanh LongKinh tế ngoại thương15N
164Tăng Ngọc LongKinh tế ngoại thương15B
165Trần Thanh LongKinh tế ngoại thương15A
166Nguyễn Thị LýKinh tế ngoại thương15N
167Trần Công LýKinh tế ngoại thương15N
168Nguyễn Thị Sao MaiKinh tế ngoại thương15N
169Nguyễn Thị Tuyết MaiKinh tế ngoại thương15N
170Đỗ Thanh MaiKinh tế ngoại thương15N
171Tô Thị MaiKinh tế ngoại thương15A
172Huỳnh Phương MinhKinh tế ngoại thương15B
173Lê Xuân MinhKinh tế ngoại thương15A
174Nguyễn Đặng Quang MinhKinh tế ngoại thương15N
175Nguyễn Thị MinhKinh tế ngoại thương15A
176Đôn Văn MinhKinh tế ngoại thương15B
177Phạm Thị Hồng MinhKinh tế ngoại thương15A
178Trần Công MinhKinh tế ngoại thương15B
179Đỗ Thị Thanh MơKinh tế ngoại thương15N
180Đỗ Văn MườiKinh tế ngoại thương15B
181Trần Thị Hồng MỹKinh tế ngoại thương15B
182Giang NamKinh tế ngoại thương15B
183Nguyễn Kỳ NamKinh tế ngoại thương15N
184Nguyễn Thành NamKinh tế ngoại thương15A
185Nguyễn Thị Phương NamKinh tế ngoại thương15N
186Nguyễn Văn NamKinh tế ngoại thương15A
187Phạm Thị Phuơng NamKinh tế ngoại thương15N
188Trần Đăng NamKinh tế ngoại thương15A
189Trần Phương NamKinh tế ngoại thương15A
190Trần Phương NamKinh tế ngoại thương15B
191Buì Thị NgaKinh tế ngoại thương15N
192Hồ Thị Bích NgaKinh tế ngoại thương15B
193Nguyễn Thị Tuyết NgaKinh tế ngoại thương15B
194Thái Thị Kim NgaKinh tế ngoại thương15N
195Trần Thị Thanh NgaKinh tế ngoại thương15B
196Nguyễn Thị NgátKinh tế ngoại thương15A
197Trịnh Mỹ NgọcKinh tế ngoại thương15N
198Nguyễn Ngọc NguyênKinh tế ngoại thương15A
199Phan Thị Bích NguyệtKinh tế ngoại thương15N
200Lê Cử NhânKinh tế ngoại thương15B
201Trần Thị NhạnKinh tế ngoại thương15A
202Trần Thị Thanh NhànKinh tế ngoại thương15A
203Nguyễn Thống NhấtKinh tế ngoại thương15A
204Lê Thị NhungKinh tế ngoại thương15B
205Nguyễn Thống NhứtKinh tế ngoại thương15A
206Huỳnh Xuân NhụyKinh tế ngoại thương15N
207Hoàng Thị OanhKinh tế ngoại thương15B
208Lê Thị Kiều OanhKinh tế ngoại thương15A
209Lê Thị Kim OanhKinh tế ngoại thương15B
210Huỳnh Thị PhánKinh tế ngoại thương15B
211Trần Tấn PhátKinh tế ngoại thương15B
212Nguyễn Xuân PhongKinh tế ngoại thương15B
213Đỗ Hùng PhongKinh tế ngoại thương15B
214Huỳnh Nghĩa PhúKinh tế ngoại thương15B
215Đặng Minh PhúKinh tế ngoại thương15B
216Đỗ Hùng PhúcKinh tế ngoại thương15B
217Trương Đình Hoàng PhuớcKinh tế ngoại thương15N
218Lý Thị PhượngKinh tế ngoại thương15B
219Nguyễn Thúy PhượngKinh tế ngoại thương15A
220Huỳnh Vũ PhươngKinh tế ngoại thương15B
221Nguyễn Thị Kim PhươngKinh tế ngoại thương15B
222Nguyễn Thị Mai PhươngKinh tế ngoại thương15A
223Nguyễn Văn PhươngKinh tế ngoại thương15B
224Phạm Thị Lan PhươngKinh tế ngoại thương15N
225Bàng Tiến QuânKinh tế ngoại thương15B
226Hồ Kiến QuốcKinh tế ngoại thương15A
227Nguyễn Hồng QuốcKinh tế ngoại thương15B
228Lương Nguyễn Đức QuỳnhKinh tế ngoại thương15A
229Bùi Thanh SangKinh tế ngoại thương15A
230Hồ Hoành SơnKinh tế ngoại thương15N
231Lê Hồng SơnKinh tế ngoại thương15A
232Nguyễn Hoàng SơnKinh tế ngoại thương15B
233Nguyễn Đình SơnKinh tế ngoại thương15B
234Trịnh Văn SơnKinh tế ngoại thương15B
235Nguyễn Tuấn SỹKinh tế ngoại thương15N
236Nguyễn Văn TàiKinh tế ngoại thương15N
237Trần Anh TàiKinh tế ngoại thương15N
238Trần Lợi TàiKinh tế ngoại thương15N
239Mai Trọng TâmKinh tế ngoại thương15N
240Phan Thị Thanh TâmKinh tế ngoại thương15N
241Hồ Việt TânKinh tế ngoại thương15N
242Võ Văn ThạchKinh tế ngoại thương15A
243Vũ Văn TháiKinh tế ngoại thương15A
244Lâm thị Hồng ThắmKinh tế ngoại thương15A
245Phạm Đình ThắngKinh tế ngoại thương15A
246Huỳnh Việt ThắngKinh tế ngoại thương15B
247Huỳnh Thị Hồng ThanhKinh tế ngoại thương15A
248Lê Hoàng ThanhKinh tế ngoại thương15A
249Hà Văn ThànhKinh tế ngoại thương15N
250Hồng Văn ThànhKinh tế ngoại thương15B
251Nguyễn Như ThànhKinh tế ngoại thương15B
252Trần Văn ThànhKinh tế ngoại thương15N
253Lê Văn ThạoKinh tế ngoại thương15N
254Lê Ngọc ThảoKinh tế ngoại thương15N
255Nguyễn Thị ThảoKinh tế ngoại thương15A
256Thái Thanh ThảoKinh tế ngoại thương15N
257Hồ Thị Mỹ ThiKinh tế ngoại thương15A
258Trần Văn ThìnKinh tế ngoại thương15N
259Nguyễn Hữu ThọKinh tế ngoại thương15B
260Phan Bá ThôngKinh tế ngoại thương15N
261Nguyễn Hữu ThôngKinh tế ngoại thương15B
262Trương Nguyên Anh ThưKinh tế ngoại thương15B
263Lê Hoài ThuKinh tế ngoại thương15B
264Lê Thị Aí ThuKinh tế ngoại thương15N
265Ng. Thị Hương ThuKinh tế ngoại thương15B
266Nguyễn Danh ThuậnKinh tế ngoại thương15B
267Nguyễn Thị Đoan ThùyKinh tế ngoại thương15B
268Nguyễn Thanh ThúyKinh tế ngoại thương15A
269Dương Thị Thanh ThủyKinh tế ngoại thương15N
270Nguyễn ThủyKinh tế ngoại thương15B
271Ng. Thị Thu ThủyKinh tế ngoại thương15A
272Trần Bích ThủyKinh tế ngoại thương15A
273Trần Thị Bích ThủyKinh tế ngoại thương15B
274Trần Thị Hương ThủyKinh tế ngoại thương15A
275Trịnh Thị ThủyKinh tế ngoại thương15N
276Phan thị Kim ThyKinh tế ngoại thương15B
277Nguyễn Hồ Việt TiếnKinh tế ngoại thương15A
278Đoàn Văn TiếngKinh tế ngoại thương15N
279Khương Văn TinhKinh tế ngoại thương15N
280Đoàn Thị Thanh TĩnhKinh tế ngoại thương15B
281Phạm Thanh TìnhKinh tế ngoại thương15N
282Lâm ToànKinh tế ngoại thương15N
283Trương Thị Ngọc TrangKinh tế ngoại thương15B
284Nguyễn Văn TriKinh tế ngoại thương15B
285Huỳnh Duy Minh TríKinh tế ngoại thương15A
286Nguyễn Ngọc Minh TríKinh tế ngoại thương15A
287Lê Thiên TriềuKinh tế ngoại thương15N
288Nguyễn Thị Thanh TrúcKinh tế ngoại thương15N
289Trần Quang TrungKinh tế ngoại thương15A
290Nguyễn Văn TrungKinh tế ngoại thương15B
291Đặng Hiệp Bảo TrườngKinh tế ngoại thương15A
292Nguyễn Thị TrườngKinh tế ngoại thương15A
293Truơng Ngọc TụKinh tế ngoại thương15B
294Trương Quang TúKinh tế ngoại thương15A
295Lê Anh TuấnKinh tế ngoại thương15N
296Lê Anh TuấnKinh tế ngoại thương15B
297Đào Hoa Anh TuấnKinh tế ngoại thương15B
298Nguyễn Hữu TuấnKinh tế ngoại thương15B
299Nguyễn Minh TuấnKinh tế ngoại thương15A
300Nguyễn Minh TuấnKinh tế ngoại thương15B
301Nguyễn Quốc TuấnKinh tế ngoại thương15N
302Nguyễn Thanh TuấnKinh tế ngoại thương15N
303Nguyễn Văn TuấnKinh tế ngoại thương15B
304Trần Anh TuấnKinh tế ngoại thương15B
305Trần Quốc TuấnKinh tế ngoại thương15N
306Ngô Văn TuânKinh tế ngoại thương15B
307Lê Văn TùngKinh tế ngoại thương15N
308Trần Thanh TùngKinh tế ngoại thương15N
309Trịnh Ngọc Phương UyênKinh tế ngoại thương15A
310Nguyễn Thị Hạnh VânKinh tế ngoại thương15A
311Nguyễn Thị Hồng VânKinh tế ngoại thương15N
312Trần Thị Thanh VânKinh tế ngoại thương15B
313Trần Thị Thảo VânKinh tế ngoại thương15N
314Trịnh Thỵ Hoàng ViKinh tế ngoại thương15N
315Nguyễn Thanh VũKinh tế ngoại thương15N
316Lê Mã VượngKinh tế ngoại thương15B
317Nguyễn Văn XôKinh tế ngoại thương15N
318Trần Thị Thanh XoanKinh tế ngoại thương15N
319Huỳnh Thị Yến XuânKinh tế ngoại thương15B
320Nguyễn Hoàng XuânKinh tế ngoại thương15B
321Phạm Thế HùngKinh tế ngoại thương15B
322Trần Quang PhươngKinh tế ngoại thương15B
323Nguyễn Hoàng MinhKinh tế ngoại thương15N
324Nguyễn Hữu TríKinh tế ngoại thương15A
325Võ Thanh CảnhKinh tế ngoại thương15N
326Phùng Đức HiếuKinh tế ngoại thương15N
327Phan Sóng HồngKinh tế ngoại thương15N
328Nguyễn Phước KhanhKinh tế ngoại thương15N
329Nguyễn Khánh LânKinh tế ngoại thương15A
330Vũ ngọc LinhKinh tế ngoại thương15A
331Huỳnh Quốc PhongKinh tế ngoại thương15B
332Lương Minh QuangKinh tế ngoại thương15A
333Triệu Việt QuangKinh tế ngoại thương15B
334Nguyễn Xuân ThắngKinh tế ngoại thương15B
335Phan Văn ThànhKinh tế ngoại thương15A
336Ngô Thị Kim ThuậnKinh tế ngoại thương15B
337Hồ Minh ViệtKinh tế ngoại thương15N