Hải Quan HCM K23

350
STTHọ và tênNgành đào tạoLớp
1Nguyễn Thị Vân AnhKinh tế đối ngoại23HQ
2Phạm Thành NguyênKinh tế đối ngoại23HQ
3Cao Tấn SĩKinh tế đối ngoại23HQ
4Nguyễn Ngọc Trâm AnhKinh tế đối ngoại23HQ
5Đỗ Thế AnhKinh tế đối ngoại23HQ
6Phan Thị Trúc ChiKinh tế đối ngoại23HQ
7Huỳnh Ngọc Hạnh DungKinh tế đối ngoại23HQ
8Chiêu Quốc DũngKinh tế đối ngoại23HQ
9Nguyễn Trung DũngKinh tế đối ngoại23HQ
10Nguyễn Thị Phúc DuyênKinh tế đối ngoại23HQ
11Trần Ngọc HiềnKinh tế đối ngoại23HQ
12Lê Phan Thanh HiệpKinh tế đối ngoại23HQ
13Nguyễn Hoàng HưngKinh tế đối ngoại23HQ
14Nguyễn Thu HươngKinh tế đối ngoại23HQ
15Hoàng Đình KhươngKinh tế đối ngoại23HQ
16Tạ Hải Trung KiênKinh tế đối ngoại23HQ
17Nguyễn Tiến MinhKinh tế đối ngoại23HQ
18Nguyễn Đăng MuônKinh tế đối ngoại23HQ
19Đặng Hoàng NamKinh tế đối ngoại23HQ
20Trần Thanh NamKinh tế đối ngoại23HQ
21Lê Thành NhânKinh tế đối ngoại23HQ
22Trương Thị PhượngKinh tế đối ngoại23HQ
23Bùi Thị PhươngKinh tế đối ngoại23HQ
24Dương Hữu SangKinh tế đối ngoại23HQ
25Huỳnh Văn ThanhKinh tế đối ngoại23HQ
26Nguyễn Ngọc ThanhKinh tế đối ngoại23HQ
27Nguyễn Chí ThànhKinh tế đối ngoại23HQ
28Nguyễn Phương ThảoKinh tế đối ngoại23HQ
29Dương Chánh ThiKinh tế đối ngoại23HQ
30Đinh Đức ThọKinh tế đối ngoại23HQ
31Lê Mai Hoài ThôngKinh tế đối ngoại23HQ
32Trần Thị Ngọc ThuKinh tế đối ngoại23HQ
33Trịnh Trần Thủy TrangKinh tế đối ngoại23HQ
34Nguyễn Thị Thảo TrangKinh tế đối ngoại23HQ
35Mai Thanh TríKinh tế đối ngoại23HQ
36Đỗ Thị Hồng TrinhKinh tế đối ngoại23HQ
37Lê Trung TrựcKinh tế đối ngoại23HQ
38Lê Đỗ Duy TườngKinh tế đối ngoại23HQ
39Đinh Công VươngKinh tế đối ngoại23HQ
40Ngô Thị Hoàng YếnKinh tế đối ngoại23HQ
41Lê Thị Hải YếnKinh tế đối ngoại23HQ
42Hoàng Trương Diễm HươngKinh tế đối ngoại23HQ
43Huỳnh Phú CườngKinh tế đối ngoại23HQA1
44Ngô Thị Thiên DuyênKinh tế đối ngoại23HQA1
45Trần Thị HiềnKinh tế đối ngoại23HQA1
46Lê Nguyễn Hoàng MinhKinh tế đối ngoại23HQA1
47Phạm Thị NguyênKinh tế đối ngoại23HQA1
48Phạm Thị NhâmKinh tế đối ngoại23HQA1
49Nguyễn Văn MuônKinh tế đối ngoại23HQA1
50Lê Quang PhướcKinh tế đối ngoại23HQA2
51Nguyễn ý Hoàng PhươngKinh tế đối ngoại23HQA2
52Đỗ Trọng ThắngKinh tế đối ngoại23HQA2
53Trương Vĩnh TùngKinh tế đối ngoại23HQA2
54Võ Quốc ViệtKinh tế đối ngoại23HQA2
55Huỳnh Thanh PhươngKinh tế đối ngoại23HQA2
56Ngô Hiệp Đức ThắngKinh tế đối ngoại23HQA2
57Lê Thị Thùy TrangKinh tế đối ngoại23HQA2
58Võ Minh TríKinh tế đối ngoại23HQA2
59Nguyễn TrungKinh tế đối ngoại23HQA2
60Lê Thanh Thúy VânKinh tế đối ngoại23HQA2
61Trương Vĩnh TùngKinh tế đối ngoại23HQA2
62Lê Nguyên Quỳnh AnhKinh tế đối ngoại23HQA1