Hướng dẫn nhập học 2020

1224

* Hướng dẫn nhập học đối với Tân sinh viên hệ chính quy Khóa 59 năm 2020

+ Hướng dẫn làm thủ tục nhập học;

+ Thông tin hướng dẫn nhập học K59;

+ Sơ đồ nhập học;

+ Biên nhận hồ sơ nhập học;

+ Phiếu đăng ký nguyện vọng ngành học;

+ Đường link Kê khai lý lịch Tân sinh viên.

* Hướng dẫn nhập học dành cho Tân sinh viên hệ cử nhân ĐTQT năm 2020

+ Hướng dẫn làm thủ tục nhập học

+ Sơ đồ nhập học

+ Biên nhận hồ sơ nhập học

+ Phiếu đăng ký cấp thẻ sinh viên

+ Đường link Kê khai lý lịch Tân sinh viên.

* Danh sách cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu