Thông báo khảo sát ý kiến nhận xét của người học

595

Căn cứ Thông báo số 154/TB-ĐHNT-ĐBCL ngày 17/11/2017 của Trung tâm Đảm bảo chất lượng về việc khảo sát ý kiến nhận xét của người học (học viên cao học, đào tạo quốc tế) về chất lượng giảng dạy của giảng viên giai đoạn 1 Học kỳ I năm học 2017-2018; Ban KT&ĐBCL kính đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thông báo ngay đến các đối tượng có liên quan khảo sát về chất lượng giảng dạy của giảng viên (giai đoạn 1 Học kỳ I năm học 2017-2018) với các nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Tất cả học viên cao học và sinh viên đào tạo quốc tế
2. Thời gian: Từ ngày 20/11/2017 đến hết ngày 05/12/2017.
3. Cách thức thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập email cá nhân hoặc Truy cập Hệ thống khảo sát trực tuyến: http://khaosat.edu.vn/
Bước 2: Click vào Phiếu “Khảo sát (học viên cao học, liên kết đào tạo) về chất lượng giảng dạy của giảng viên – HK1 năm học 2017-2018”.
Bước 3: Nhập mã sinh viên/ học viên để tham gia nhận xét.
Bước 4: Chọn môn học và giảng viên giảng dạy để nhận xét.
Bước 5: Tiến hành nhận xét về chất lượng giảng dạy của giảng viên. Sau khi hoàn thành Click vào Gửi để gửi Phiếu nhận xét.
Bước 6: Tiếp tục chọn “Click vào đây để nhận xét các môn học khác” cho đến khi sinh viên hoàn thành nhận xét tất cả các môn học mà sinh viên đã học và kết thúc từ ngày 22/07/2017 đến trước ngày 13/11/2017 đối với chương trình thạc sĩ và từ ngày 08/08/2017 đến trước ngày 30/11/2017 đối với các chương trình ĐTQT.
Mọi yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ Ban KT&ĐBCL (phòng A36), tel: 35127255 (ext: 858 gặp Cô Thúy) hoặc gửi email tới địa chỉ: ktdbcl.cs2@ftu.edu.vn.
Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quý đơn vị