THÔNG TIN LIÊN HỆ

340

Ban Thư viện – Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Nhà A, tầng 3, Phòng A301, Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

Mục đích liên hệ Viên chức phụ trách Email/Điện thoại di động Số điện thoại nội bộ
Đề nghị cung cấp thông tin tài liệu hỗ trợ nghiên cứu, học tập;

Hỗ trợ sử dụng các thiết bị tại thư viện, hướng dẫn tra cứu, tìm kiếm tài liệu trong thư viện;

Tài sản để quên, thất lạc trong thư viện;

Các trường hợp khẩn cấp

Nguyễn Nhật Hạ nguyennhatha.cs2@ftu.edu.vn

Di động: 0976.706.662

855
Hỗ trợ thông tin liên quan đến mượn, trả, gia hạn thời gian mượn tài liệu, xác nhận nợ sách,… Nguyễn Thị Ngọc Hà nguyenthingocha.cs2@ftu.edu.vn 301
Hỗ trợ sử dụng học liệu số: sử dụng công cụ tìm kiếm, đánh giá và chính sách phục vụ,…

Tập huấn kỹ năng thông tin, hỗ trợ phòng tránh đạo văn với phần mềm Turnitin

ThS Nguyễn Lê Na nguyenlena.cs2@ftu.edu.vn 852
Đề nghị bổ sung tài liệu Nguyễn Thị Huế nguyenthihue.cs2@ftu.edu.vn 854
Phó Trưởng Ban Thư viện Bùi Thị Thúy Quyên buithithuyquyen.cs2@ftu.edu.vn 853
Trưởng Ban Thư viện Bùi Thị Hoàng Oanh buithihoangoanh.cs2@ftu.edu.vn 851