Cơ sở II đón nhận Huân chương Lao động hạng ba vào dịp Kỷ niệm 30 năm

76