Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương – 30 năm vững vàng tăng tốc, bừng khí chất Ngoại thương

136