FTU2 – LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VÀ TẬP ĐOÀN HOA SEN

98