Livestream đối thoại với lãnh đạo các đơn vị tuyển sinh FTU2 – Dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

803