Livestream đối thoại với lãnh đạo các đơn vị tuyển sinh FTU2 – Dành cho thí sinh xét tuyển qua kỳ thi Đánh giá năng lực

1181