Sinh hoạt chuyên môn Ban Đào tạo Quốc tế & Bộ môn Ngoại ngữ

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN BAN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ & BỘ MÔN NGOẠI NGỮ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN NGÔN...
sinh-hoat-ngoai-khoa-ung-dung-kien-thuc-kinh-te-luat-trong-thuc-tien-cuoc-song-cho-sinh-vien-cac-lop-clc-3

Chuỗi sinh hoạt ngoại khoá về ứng dụng kiến thức Kinh Tế – Luật...

* Series of workshops on the application of economics and law theories in the reality for high quality students. In order to improve the knowledge...
sinh-hoat-chuyen-de-nghe-thuat-giao-viec-va-quan-ly-cong-viec-2

Sinh hoạt chuyên đề Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II Nghệ...

* Training session on “The art of work assignment and management” at Foreign Trade University - Ho Chi Minh Campus. On November 26th, 2021, under...

Cơ sở II chào mừng Đoàn đại biểu Quận Bình Thạnh đến chúc mừng...

Ngày 17/11/2021, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM đã chào mừng Đoàn đại biểu Quận Bình Thạnh đến chúc mừng...
toa-dam-huong-nghiep-ke-toan-quan-tri-sv-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-smart-train-ima-2

Tọa đàm hướng nghiệp: định hướng nghề nghiệp kế toán quản trị cùng sinh...

*Career Talk: Career orientation in management accounting with students of Foreign Trade University – co-organized by FTU HCMC Campus, Smart Train, and IMA Association On...