chuoi-tap-huan-nang-cao-chat-luong-cong-tac-dao-tao-quoc-te-nh-2020-2021

Chuỗi tập huấn nâng cao chất lượng công tác Đào tạo Quốc tế năm...

Trong năm học 2020-2021, Ban Đào tạo Quốc tế đã tổ chức chuỗi tập huấn cho các viên chức nhằm nâng cao chất lượng...
le-cong-bo-cac-qd-to-chuc-lai-cac-bo-mon-bo-nhiem-vcql-4

Chương trình trực tuyến Lễ công bố các Quyết định Tổ chức lại...

* On August 2nd 2021, Foreign Trade University solemnly held the Announcement Ceremony of Faculty Reorganizing, Personnel Rotation and Appointment via Ms Teams. Thực hiện...
ban-ttqhdn-sinh-hoat-chuyen-mon-nh-2020-2021-1

Ban TT&QHĐN tổ chức sinh hoạt chuyên môn hằng tháng cho viên chức năm...

* The Department of Communications and Community Relations held monthly training activities for staff in the academic year 2020-2021 Following the regulation of the Foreign...
shcm-cong-doan-cstv-csii-sketch-note-sap-xep-cong-viec

Sinh hoạt chuyên môn Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II kỹ...

*Training session on "Skills to apply Sketch note to work arrangement" at Foreign Trade University - Ho Chi Minh City Campus. On July 27th, 2021,...
ftu2-business-support-teams-1

Tiếp sức doanh nghiệp vượt qua đại dịch: Cơ sở II trường Đại học...

*Launching ceremony of "FTU2 Business Support Teams" program at Foreign Trade University – Ho Chi Minh Campus On July 26th, 2021, Foreign Trade University –...