Học đi đôi với trải nghiệm – Sinh viên chương trình Đào tạo quốc...

Tháng 03/2021, Trường ĐH Ngoại thương CSII tại TPHCM đã tổ chức cho sinh viên các chương trình Đào tạo quốc tế đi tham...

Tâp huấn công tác khảo thí tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại...

* Tập huấn công tác khảo thí tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương năm 2021 Vào ngày 30 tháng 3 năm 2021,...

Sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương xuất sắc trong học...

*Students of Foreign Trade University - HCMC Campus - Excellent in learning, brilliant in competitions Scientific researching and participating in academic competitions are an indispensable...

Đội MC Cơ sở II: Chuyên nghiệp hóa và định hình phong cách người...

* Workshop: “Directing MC Club of FTU-HCMC Campus towards professionalism, Positioning MC images and Discussion for Work Assignment of MC Club in 2021”. On March...

Cơ sở II tổ chức tập huấn về thay đổi trong cách tính giờ...

Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held the official training session how to convert The lectures’ research time according to The...