Gương mặt FTU

GƯƠNG MẶT FTU

Lê Gia Thăng – Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình

Họ và tên: Lê Gia Thăng
Khoá lớp: K45
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Quốc tế

Phan Huỳnh Thảo – “Thưởng Trà trên chiếc bấp bênh”

Họ và tên: Phan Huỳnh Thảo

Khóa lớp: K55

Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

Đặng Hữu Quốc Văn – Sự nỗ lực chính là người bạn trung thành...

Họ và tên: Đặng Hữu Quốc Văn Cử nhân Kinh tế Đối ngoại – ĐH Ngoại thương TP Hồ Chí Minh (K50) Thạc...

Ngô Ngọc Thanh Tâm – “Trong một rừng hoa đầy màu sắc, có thể...

Họ và tên: Ngô Ngọc Thanh Tâm Khoá lớp: K50B Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng...