Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị...

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 28/4/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về nghiên cứu, học tập, quán triệt và...

Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương ký hợp tác toàn diện với...

* MOU Signing Ceremony between Foreign Trade University – HCMC Campus and C.T Group On May 10th, 2021, at Léman Luxury Building, FTU-HCMC Campus signed a Memorandum...

Sinh viên Ngoại thương xuất sắc thể hiện năng lực tư duy sáng tạo...

* Foreign Trade University students demonstrate their excellence in critical and creative thinking Challenge Your Mind is a competition organized by The Faculty of Basic...

Tập huấn chuyên môn “Hạn chế các tình huống phức tạp có thể xảy...

Ngày 04/05/2021, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã tổ chức tập huấn về “Hạn chế các tình huống...

Tập huấn chuyên môn Ban KH-TC chuyên đề ” Luật kế toán – Những...

*Training session: "Law on accounting - the contents to be noted in performing the accounting work at FTU-HCM Campus ” for all staff of...