ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Chương trình cử nhân chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh

1. Mục tiêu của chương trình Chương trình được xây dựng nhằm đào tạo các cử nhân có khả năng làm việc trong môi trường...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Đối thoại thường niên giữa Lãnh đạo Cơ sở II với sinh viên Đào tạo Quốc tế học kỳ I năm 2022-2023

* On December 2nd, 2022, Foreign Trade University – HCMC Campus held the Annual Conversation between the Board of Directors of FTU-HCMC campus and students of the International Education Programs. Nhằm kịp thời hỗ trợ, tư vấn và giải đáp những ý kiến, đề xuất của sinh viên trong quá...

THÔNG BÁO

SAU ĐẠI HỌC

TIN TIÊU ĐIỂM

Đối thoại thường niên giữa Lãnh đạo Cơ sở II với sinh viên Đào tạo Quốc tế học kỳ I năm 2022-2023

* On December 2nd, 2022, Foreign Trade University – HCMC Campus held the Annual Conversation between the Board of Directors of FTU-HCMC campus and...
le-ky-ket-thoa-thuan-voi-hiep-hoi-ke-toan-cong-chung-anh-quoc-acca-tai-viet-nam-5

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tại Việt Nam

*Ceremony of signing Memorandum of Understanding between Foreign Trade University – HCMC Campus and the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) in Vietnam With the...

TUYỂN DỤNG

BA CÔNG KHAI