4. Nếu cần nắm bắt, cập nhật các thông tin về quy định, thông báo của Nhà trường có liên quan đến SV hoặc các hoạt động khác trong trường thì SV có thể tiếp cận ở đâu?

153

Một số nguồn thông tin sau đây học viên, sinh viên cần truy cập, tiếp cận thường xuyên để nắm thông tin:

– Website của Trường: http://ftu.edu.vn

– Website của Cơ sở II: http://cs2.ftu.edu.vn

– Website Quản lý Đào tạo: http://qldt.cs2.ftu.edu.vn (Hoặc địa chỉ http://119.15.191.52)

– Fanpage Quản lý Đào tạo: https://www.facebook.com/ftu2.qldt (hoặc tìm kiếm Fanpage có tên là “FTU2 – Quản lý đào tạo”)

– Bảng thông báo của Ban Kế hoạch – Tài chính (các thông tin về học phí, học bổng…)

– Bảng tin Đoàn – Hội.